(٤٥٢) Muka surat 452


37:154

37_154

Apa sudah jadi kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)?

(As-Saaffaat 37:154) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:155

37_155

Setelah ditegur, maka tidakkah kamu mahu berusaha mengingatkan (bahawa Allah mustahil bagiNya anak-pinak)?

(As-Saaffaat 37:155) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:156

37_156

Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata (menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah)?

(As-Saaffaat 37:156) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:157

37_157

(Kiranya ada) maka bawalah kitab kamu (yang menerangkan demikian), jika betul kamu orang-orang yang benar.

(As-Saaffaat 37:157) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:158

37_158

Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sesungguhnya jin telah mengetahui bahawa mereka pasti akan diseret (ke neraka)

(As-Saaffaat 37:158) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:159

37_159

Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan itu!

(As-Saaffaat 37:159) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:160

37_160

Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, (maka mereka akan terselamat, dan akan mendapat sebaik-baik balasan).

(As-Saaffaat 37:160) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:161

37_161

Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.

(As-Saaffaat 37:161) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:162

37_162

Tidak akan dapat merosakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya,

(As-Saaffaat 37:162) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:163

37_163

kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang.

(As-Saaffaat 37:163) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:164

37_164

(Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata): "Dan tiada sesiapapun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu (dalam menyempurnakan tugasnya);

(As-Saaffaat 37:164) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:165

37_165

"Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat),

(As-Saaffaat 37:165) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:166

37_166

"Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih (mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan)!"

(As-Saaffaat 37:166) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:167

37_167

Dan sebenarnya mereka (yang musyrik) itu dahulu pernah berkata:

(As-Saaffaat 37:167) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:168

37_168

"Kalaulah ada di sisi kami Kitab Suci dari (bawaan Rasul-rasul) yang telah lalu

(As-Saaffaat 37:168) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:169

37_169

"Tentulah kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik!"

(As-Saaffaat 37:169) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:170

37_170

(Setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka) mereka mengingkarinya; oleh itu mereka akan mengetahui kelak (akibat kekufurannya).

(As-Saaffaat 37:170) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:171

37_171

Dan demi sesungguhnya! Telah ada semenjak dahulu lagi, ketetapan Kami, bagi hamba-hamba Kami yang diutus menjadi Rasul -

(As-Saaffaat 37:171) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:172

37_172

Bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan

(As-Saaffaat 37:172) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:173

37_173

Dan bahawasanya tentera Kami (pengikut-pengikut Rasul), merekalah orang-orang yang mengalahkan (golongan yang menentang kebenaran).

(As-Saaffaat 37:173) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:174

37_174

Oleh itu berpalinglah (wahai Muhammad) dari mereka, (jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah) hingga ke suatu masa.

(As-Saaffaat 37:174) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:175

37_175

Dan lihat (apa yang akan menimpa) mereka; tidak lama kemudian mereka akan melihat (kemenangan yang telah Kami tetapkan untukmu).

(As-Saaffaat 37:175) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:176

37_176

Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab (yang telah ditetapkan oleh) Kami!

(As-Saaffaat 37:176) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:177

37_177

Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan.

(As-Saaffaat 37:177) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:178

37_178

Dan berpalinglah (wahai Muhammad) dari mereka, (jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah) hingga ke suatu masa.

(As-Saaffaat 37:178) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:179

37_179

Dan lihatlah (apa yang akan jadi); tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga.

(As-Saaffaat 37:179) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:180

37_180

Akuilah kesucian Tuhanmu, - Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, - dari apa yang mereka katakan!

(As-Saaffaat 37:180) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:181

37_181

Dan (ucaplah) salam sejahtera kepada sekalian Rasul.

(As-Saaffaat 37:181) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢

37:182

37_182

Serta (ingatlah bahawa) segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

(As-Saaffaat 37:182) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 452 - ٤٥٢