(٤٥٦) Muka surat 456


38:43

38_43

Dan Kami kurniakan (lagi) kepadanya - keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna (supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang).

(Saad 38:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:44

38_44

Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya): " Ambilah dengan tanganmu seikat jerami kemudian pukulah (isterimu) dengannya; dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu ". Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar; ia adalah sebaik-baik hamba; sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya).

(Saad 38:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:45

38_45

Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba-hamba Kami: Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak serta Nabi Yaakub, yang mempunyai kekuatan (melaksanakan taat setianya) dan pandangan yang mendalam (memahami agamanya).

(Saad 38:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:46

38_46

Sesungguhnya Kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang murni, iaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat.

(Saad 38:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:47

38_47

Dan sesungguhnya mereka di sisi Kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya.

(Saad 38:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:48

38_48

Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi lsmail, dan Nabi Alyasak, serta Nabi Zulkifli; dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya.

(Saad 38:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:49

38_49

(Segala sifat-sifat yang mulia) ini, adalah menjadi sebutan penghormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak), -

(Saad 38:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:50

38_50

Iaitu beberapa buah Syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka;

(Saad 38:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:51

38_51

(Mereka akan bersukaria) dalam Syurga itu sambil berbaring (di atas pelamin); mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya.

(Saad 38:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:52

38_52

Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umurnya.

(Saad 38:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:53

38_53

Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal!

(Saad 38:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:54

38_54

Sesungguhnya ini ialah pemberian Kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis; -

(Saad 38:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:55

38_55

Nikmat-nikmat ini (adalah untuk orang-orang yang bertaqwa). Dan Bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (dengan kekufuran atau kederhakaannya) seburuk-buruk tempat kembali, -

(Saad 38:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:56

38_56

Iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya; maka seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam;

(Saad 38:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:57

38_57

Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir (untuk minuman mereka);

(Saad 38:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:58

38_58

Dan azab seksa yang lain, yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi.

(Saad 38:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:59

38_59

(Penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu): " Ini ialah serombongan (orang-orang kamu) yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu ". (Ketua-ketua itu berkata): " Mereka tidak perlu dialu-alukan, kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka ".

(Saad 38:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:60

38_60

pengikut-pengikut mereka menjawab: " Bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan, kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan ".

(Saad 38:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦

38:61

38_61

Mereka berkata lagi: " Wahai Tuhan kami! Sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda di dalam neraka ".

(Saad 38:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 456 - ٤٥٦