Surah Al-Muddaththir - سورة المدثر

Dengar Surah Al-Muddaththir

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

74_1

Wahai orang yang berselimut!

(Al-Muddaththir 74:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_2

Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).

(Al-Muddaththir 74:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_3

Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya!

(Al-Muddaththir 74:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_4

Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan.

(Al-Muddaththir 74:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_5

Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi.

(Al-Muddaththir 74:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_6

Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya.

(Al-Muddaththir 74:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_7

Dan bagi (menjalankan perintah) Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)!

(Al-Muddaththir 74:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_8

Kerana apabila telah ditiup sangkakala,

(Al-Muddaththir 74:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_9

Maka saat yang demikian adalah saat (berlakunya) hari yang sukar -

(Al-Muddaththir 74:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_10

Kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya).

(Al-Muddaththir 74:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_11

(Jangan engkau bimbang wahai Muhammad) biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang Aku ciptakan dia (dalam keadaan) seorang diri (tidak berharta dan anak pinak),

(Al-Muddaththir 74:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_12

Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak,

(Al-Muddaththir 74:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_13

Serta anak pinak (yang ramai), yang sentiasa ada di sisinya.

(Al-Muddaththir 74:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_14

Dan Aku mudahkan baginya (mendapat kekayaan dan kekuasaan) dengan semudah-mudahnya.

(Al-Muddaththir 74:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_15

Kemudian ia ingin sangat, supaya Aku tambahi lagi;

(Al-Muddaththir 74:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_16

Tidak sekali-kali (akan ditambahi) ! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul Kami).

(Al-Muddaththir 74:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_17

Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya.

(Al-Muddaththir 74:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 575 - ٥٧٥
74_18

Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) -

(Al-Muddaththir 74:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_19

Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)?

(Al-Muddaththir 74:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_20

Sekali lagi: binasalah dia hendaknya! Bagaimana ia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)?

(Al-Muddaththir 74:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_21

Kemudian ia merenung dan memikirkan (berkali-kali: jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal);

(Al-Muddaththir 74:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_22

Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut;

(Al-Muddaththir 74:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_23

Kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh,

(Al-Muddaththir 74:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_24

Serta ia berkata: " (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya);

(Al-Muddaththir 74:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_25

"Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!"

(Al-Muddaththir 74:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_26

(Disebabkan kekufurannya itu) Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar.

(Al-Muddaththir 74:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_27

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu?

(Al-Muddaththir 74:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_28

Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa, dan tidak membiarkannya (binasa terus)

(Al-Muddaththir 74:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_29

Ia terus-menerus membakar kulit manusia!

(Al-Muddaththir 74:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_30

Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat).

(Al-Muddaththir 74:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_31

Dan (ketahuilah bahawa hikmat) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami); dan (hikmat) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh percaya dengan yakin (akan kebenaran Al-Quran), dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya; dan juga supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu); dan (sebaliknya) supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata: "Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?" Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.

(Al-Muddaththir 74:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_32

Sebenarnya! Demi bulan,

(Al-Muddaththir 74:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_33

Dan malam apabila ia balik melenyapkan diri,

(Al-Muddaththir 74:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_34

Dan waktu subuh apabila ia terang-benderang,

(Al-Muddaththir 74:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_35

Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang amat besar,

(Al-Muddaththir 74:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_36

Yang menjadi amaran bagi umat manusia,

(Al-Muddaththir 74:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_37

(Iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju (dalam mengerjakan kebaikan) atau yang mahu mundur (daripada mengerjakannya).

(Al-Muddaththir 74:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_38

Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya,

(Al-Muddaththir 74:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_39

Kecuali puak Kanan,

(Al-Muddaththir 74:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_40

(Mereka ditempatkan) di dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya,

(Al-Muddaththir 74:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_41

Tentang (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah,

(Al-Muddaththir 74:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_42

(Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?"

(Al-Muddaththir 74:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_43

Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang;

(Al-Muddaththir 74:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_44

"Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin;

(Al-Muddaththir 74:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_45

"Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya;

(Al-Muddaththir 74:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_46

"Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan,

(Al-Muddaththir 74:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_47

"Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini".

(Al-Muddaththir 74:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 576 - ٥٧٦
74_48

Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu.

(Al-Muddaththir 74:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_49

(Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah), maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan (Al-Quran) ?

(Al-Muddaththir 74:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_50

Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari,

(Al-Muddaththir 74:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_51

Melarikan diri (ketakutan) dari singa!

(Al-Muddaththir 74:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_52

(Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu) bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka (yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri).

(Al-Muddaththir 74:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_53

Sebenarnya! (Bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil), bahkan mereka (tidak percaya dan) tidak takut akan hari akhirat.

(Al-Muddaththir 74:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_54

Ketahuilah! Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan (yang sangat besar pengajarannya);

(Al-Muddaththir 74:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_55

Oleh itu sesiapa yang mahu (beringat) dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Al-Muddaththir 74:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧
74_56

Dan (dalam pada itu) tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah; Dia lah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahNya, dan Dia lah jua yang berhak memberi keampunan (kepada orang-orang yang beriman dan taat).

(Al-Muddaththir 74:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 577 - ٥٧٧