Change Log

Thursday 14 June 2012 - Reported by : makhfi - Ejaan

* Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membukitkan keesaan Allah dan kekuasaanNya); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. (Asy-Syu'araa' 26:103) membukitkan ---> membuktikan