Surah Maryam - سورة مريم

Dengar Surah Maryam

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

19_1

Kaaf, Haa, Yaa, Ain, Saad

(Maryam 19:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_2

(Ini ialah) perihal limpahan rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad), kepada hambaNya Zakaria.

(Maryam 19:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_3

(Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Zakaria berdoa kepada tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan.

(Maryam 19:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_4

Ia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku; dan aku - wahai Tuhanku - tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadaMu.

(Maryam 19:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_5

Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki.

(Maryam 19:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_6

Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; dan jadikanlah dia - wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai".

(Maryam 19:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_7

(Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya):"Wahai Zakaria! Sesungguhnya Kami memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu, seorangpun yang senama dengannya".

(Maryam 19:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_8

Nabi Zakaria bertanya: "Wahai Tuhanku! Bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak, sedang isteriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya?"

(Maryam 19:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_9

Penyeru itu menjawab: Demikian keadaannya - janganlah dihairankan; Tuhanmu berfirman; "Hal itu mudah bagiKu kerana sesungguhnya Aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun."

(Maryam 19:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_10

Nabi Zakaria merayu lagi: "Wahai Tuhanku! Jadikanlah satu tanda bagiku (yang menunjukkan isteriku mengandung)", Allah Taala berfirman: " Tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama tiga malam, sedang engkau dalam keadaan sihat".

(Maryam 19:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_11

Maka dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari Mihrab (tempat sembahyangnya), lalu ia memberi isyarat kepada mereka: "Hendaklah kamu bertasbih (mengerjakan ibadat kepada Allah) pagi dan petang".

(Maryam 19:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 305 - ٣٠٥
19_12

"Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh! Dan Kami berikan kepadanya Hikmat kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak.

(Maryam 19:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_13

dan (Kami mengurniakannya) rahmat dari sisi Kami, serta kelebihan yang kembang manfaatnya; dan ia seorang yang bertaqwa.

(Maryam 19:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_14

Dan ia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya, dan ia pula tidak sombong angkuh atau derhaka.

(Maryam 19:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_15

Dan (Kami limpahkan) kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan, dan pada hari ia mati, serta pada hari ia dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat).

(Maryam 19:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_16

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab Al-Quran ini perihal Maryam, ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur.

(Maryam 19:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_17

Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka maka Kami hantarkan kepadanya: Roh dari kami lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya.

(Maryam 19:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_18

Maryam berkata: Sesungguhnya aku berlindung kepada (Allah) Ar-Rahman daripada (gangguan) mu kalaulah engkau seorang yang bertaqwa.

(Maryam 19:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_19

Ia berkata: "Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci".

(Maryam 19:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_20

Maryam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat?"

(Maryam 19:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_21

Ia menjawab: "Demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan; Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu; dan Kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami) untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari Kami; dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya.

(Maryam 19:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_22

Maka Maryam hamilah mengandungnya, lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh.

(Maryam 19:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_23

(Ketika ia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma); ia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang!

(Maryam 19:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_24

Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya:" Janganlah engkau berdukacita (wahai Maryam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai.

(Maryam 19:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_25

Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak.

(Maryam 19:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 306 - ٣٠٦
19_26

"Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah: Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) Ar-Rahman; (setelah aku menyatakan yang demikian) maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapapun dari kalangan manusia pada hari ini".

(Maryam 19:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_27

Kemudian baliklah ia kepada kaumnya dengan mendokong anaknya mereka pun menempelaknya dengan berkata: Wahai Maryam! Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya!

(Maryam 19:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_28

" Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat!"

(Maryam 19:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_29

Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata (dengan hairannya): "Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian?"

(Maryam 19:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_30

Ia menjawab:" Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Ia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Ia telah menjadikan daku seorang Nabi.

(Maryam 19:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_31

Dan Ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup.

(Maryam 19:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_32

" Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.

(Maryam 19:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_33

Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat)".

(Maryam 19:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_34

Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.

(Maryam 19:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_35

Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Sucilah Ia. Apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Ia berfirman kepadanya: "Jadilah engkau", lalu menjadilah ia.

(Maryam 19:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_36

Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan Dia inilah jalan yang betul - lurus ".

(Maryam 19:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_37

Kemudian, golongan-golongan (dari kaumnya) itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir (yang berselisihan) itu, dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya.

(Maryam 19:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_38

Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang mengadap Kami pada hari akhirat. Tetapi orang-orang yang zalim (dengan perbuatan kufur dan maksiat) pada masa di dunia ini, berada dalam kesesatan yang nyata

(Maryam 19:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 307 - ٣٠٧
19_39

Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka (yang ingkar) di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman.

(Maryam 19:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_40

Sesungguhnya Kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya; dan kepada Kamilah mereka akan dikembalikan.

(Maryam 19:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_41

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Ibrahim; sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar, lagi menjadi Nabi.

(Maryam 19:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_42

Ketika ia berkata kepada bapanya:" Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikitpun?

(Maryam 19:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_43

" Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu oleh itu ikutlah daku; aku akan memimpinmu ke jalan yang betul.

(Maryam 19:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_44

" Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.

(Maryam 19:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_45

" Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari (Allah) Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya; maka dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi Syaitan di dalam neraka".

(Maryam 19:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_46

(Bapanya) menjawab: "Patutkah engkau bencikan tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku sudah tentu aku akan meluntarmu dengan batu; dan (ingatlah lebih baik) engkau tinggalkan daku sepanjang masa".

(Maryam 19:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_47

Nabi Ibrahim berkata: " Selamat tinggalah ayah; aku akan memohon kepada Tuhanku mengampuni dosamu; sesungguhnya Ia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsanNya kepadaku.

(Maryam 19:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_48

Dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang kamu sembah yang lain dari Allah; dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas; mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu tidak menjadi hampa (dan derhaka seperti kamu)".

(Maryam 19:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_49

Maka apabila ia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain dari Allah kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya), dan Yaakub (cucunya); dan kedua-duanya Kami jadikan berpangkat Nabi.

(Maryam 19:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_50

Dan Kami kurniakan kepada mereka dari rahmat Kami, dan Kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia.

(Maryam 19:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_51

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Musa; sesungguhnya ia adalah orang pilihan, dan adalah ia seorang Rasul, lagi Nabi.

(Maryam 19:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 308 - ٣٠٨
19_52

Dan Kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursina, dan Kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata dengan Kami.

(Maryam 19:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_53

Dan Kami kurniakan kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya: Harun, yang juga berpangkat Nabi.

(Maryam 19:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_54

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Ismail; sesungguhnya ia adalah benar menepati janji dan adalah ia seorang Rasul, lagi berpangkat Nabi.

(Maryam 19:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_55

Dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredhai di sisi Tuhannya!

(Maryam 19:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_56

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Idris; sesungguhnya adalah ia amat benar (tutur katanya dan imannya), serta ia seorang Nabi.

(Maryam 19:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_57

Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya.

(Maryam 19:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_58

Mereka itulah sebahagian dari Nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam, dan dari keturunan orang-orang yang Kami bawa (dalam bahtera) bersama-sama Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, dan (dari keturunan) Israil- dan mereka itu adalah dari orang-orang yang Kami beri hidayah petunjuk dan Kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat (Allah) Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis.

(Maryam 19:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_59

Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat); maka mereka akan menghadapi azab (dalam neraka),

(Maryam 19:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_60

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu akan masuk Syurga, dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikitpun, -

(Maryam 19:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_61

(Iaitu) Syurga " Adn " yang telah dijanjikan oleh (Allah) Ar-Rahman kepada hamba-hambaNya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang ghaib; sesungguhnya Tuhan itu, janjiNya tetap berlaku.

(Maryam 19:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_62

Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik; dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya, pagi dan petang (sepanjang masa).

(Maryam 19:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_63

Itulah taman Syurga yang Kami akan berikan sebagai warisan pusaka kepada orang-orang. yang bertaqwa dari hamba-hamba Kami.

(Maryam 19:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_64

Dan (berkatalah malaikat): "Kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu (wahai Muhammad); Dia lah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita serta apa yang di antara itu; dan tiadalah Tuhanmu itu lupa, -

(Maryam 19:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 309 - ٣٠٩
19_65

"Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadaNya; adakah engkau mengetahui sesiapapun yang senama dan sebanding denganNya?"

(Maryam 19:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_66

Dan manusia (yang kafir) berkata: "Apa! Apabila aku mati, adakah aku akan dibangkitkan hidup semula?"

(Maryam 19:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_67

Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa Kami telah menciptakan dia dahulu sedang ia pada masa itu belum ada sebarang apapun?

(Maryam 19:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_68

Oleh itu, demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Sesungguhnya Kami akan himpunkan mereka yang kafir itu beserta syaitan-syaitan di Padang Mahsyar, kemudian Kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling neraka Jahannam.

(Maryam 19:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_69

Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan, mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) Ar-Rahman, di antara mereka.

(Maryam 19:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_70

Kemudian, sesungguhnya Kami lebih mengetahui akan orang-orang yang lebih patut diseksa dan dibakar dangan api neraka itu.

(Maryam 19:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_71

Dan tiada seorangpun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya; (yang demikian) adalah satu perkara yang mesti (berlaku) yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu.

(Maryam 19:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_72

Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang yang bertaqwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim (dengan kekufurannya dan maksiatnya) tinggal berlutut di dalam neraka itu.

(Maryam 19:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_73

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: "Puak yang manakah (dari kami dan kamu) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih elok majlis perhimpunannya?

(Maryam 19:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_74

Dan berapa banyak kaum-kaum (yang ingkar) sebelum mereka, kami telah binasakan, sedang mereka lebih elok alat-alat kesenangannya dan lebih elok keadaannya pada pandangan mata.

(Maryam 19:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_75

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesiapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah (Allah) Ar-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu, hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, - sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat, maka (pada saat itu) mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penyokong-penyokongnya."

(Maryam 19:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_76

Dan Allah akan menambahi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk; dan amal-amal yang baik yang tetap kekal faedah-faedahnya itu, lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

(Maryam 19:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 310 - ٣١٠
19_77

Maka tidakkah engkau merasa hairan memikirkan (wahai Muhammad), akan orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan Kami serta ia berkata: "Demi sesungguhnya aku akan diberikan harta kekayaan dan anak-pinak pada hari akhirat?"

(Maryam 19:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_78

Adakah ia telah mengetahui akan perkara yang ghaib, atau adakah ia telah membuat perjanjian dengan (Allah) Ar-Rahman mengenainya?

(Maryam 19:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_79

Tidak sekali-kali! Kami akan menulis apa yang dikatakannya, dan Kami akan tambahi baginya dari azab seksa, berganda-ganda.

(Maryam 19:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_80

Dan Kami akan warisi (harta benda dan anak-pinak) yang dikatakannya itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri.

(Maryam 19:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_81

Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka.

(Maryam 19:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_82

Tidak sekali-kali! Bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya, dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka.

(Maryam 19:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_83

Tidakkah engkau mengetahui (Wahai Muhammad) bahawa Kami telah menghantarkan Syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh?

(Maryam 19:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_84

Oleh itu, janganlah engkau segera marah terhadap mereka yang ingkar itu, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka.

(Maryam 19:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_85

(Ingatlah) hari Kami himpunkan orang-orang yang bertaqwa untuk mengadap (Allah) Ar-Rahman, dengan berpasuk-pasukan.

(Maryam 19:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_86

Dan Kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka Jahannam, dalam keadaan dahaga.

(Maryam 19:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_87

Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat, kecuali orang yang telah mengikat perjanjian (dengan iman dan amal yang soleh) di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatNya!.

(Maryam 19:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_88

Dan mereka yang kafir berkata: "(Allah) Ar-Rahman, mempunyai anak."

(Maryam 19:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_89

Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya!

(Maryam 19:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_90

Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang demikian, dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap, -

(Maryam 19:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_91

Kerana mereka mendakwa mengatakan: (Allah) Ar-Rahman mempunyai anak.

(Maryam 19:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_92

Padahal tiadalah layak bagi (Allah) Ar-Rahman, bahawa Ia mempunyai anak.

(Maryam 19:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_93

Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan ia akan datang kepada (Allah) Ar-Rahman, sebagai hamba.

(Maryam 19:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_94

Demi sesungguhnya! Allah telah mengira mereka (dengan pengetahuanNya) serta menghitung mereka satu persatu.

(Maryam 19:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_95

Dan mereka masing-masing akan datang mengadapNya pada hari kiamat dengan seorang diri.

(Maryam 19:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 311 - ٣١١
19_96

. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.

(Maryam 19:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
19_97

Maka sesungguhnya Kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertaqwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya.

(Maryam 19:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢
19_98

Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang Kami telah binasakan sebelum mereka; engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorangpun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu.

(Maryam 19:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢