Surah Al-Qalam - سورة القلم

Dengar Surah Al-Qalam

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

68_1

Nuun. Demi Pena dan apa yang mereka tulis, -

(Al-Qalam 68:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_2

Engkau (wahai Muhammad) - dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu - bukanlah seorang gila (sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik, bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana).

(Al-Qalam 68:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_3

Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar, yang tidak putus-putus, (sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam);

(Al-Qalam 68:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_4

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.

(Al-Qalam 68:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_5

Maka (tidak lama lagi) engkau akan melihat, dan mereka juga akan melihat, -

(Al-Qalam 68:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_6

Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua.

(Al-Qalam 68:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_7

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.

(Al-Qalam 68:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_8

Oleh itu (berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan) janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan (agama Allah).

(Al-Qalam 68:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_9

Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur (menurut kemahuan mereka), supaya mereka juga bertolak ansur berlemah-lembut (pada zahirnya terhadapmu).

(Al-Qalam 68:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_10

Dan janganlah engkau (berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan) menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya), -

(Al-Qalam 68:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_11

Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah belahkan orang ramai), -

(Al-Qalam 68:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_12

Yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang amat berdosa, -

(Al-Qalam 68:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_13

Yang jahat kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya.

(Al-Qalam 68:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_14

Adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak-pinaknya (maka ia mendustakan agama Kami)? -

(Al-Qalam 68:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_15

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan Kami, ia berkata: " (Ini ialah) cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala".

(Al-Qalam 68:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤
68_16

(Orang yang bersifat demikian, akan didedahkan kehinaannya) - Kami akan adakan tanda di atas hidungnya (yang berupa belalai itu).

(Al-Qalam 68:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_17

Sesungguhnya Kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana Kami timpakan tuan-tuan punya kebun (dari kaum yang telah lalu), ketika orang-orang itu bersumpah (bahawa) mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi; -

(Al-Qalam 68:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_18

Serta mereka tidak menyebut pengecualian.

(Al-Qalam 68:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_19

Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu (pada malam hari), sedang mereka semua tidur.

(Al-Qalam 68:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_20

Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya.

(Al-Qalam 68:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_21

Kemudian pada pagi-pagi, mereka panggil memanggil antara satu dengan yang lain -

(Al-Qalam 68:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_22

(Setengahnya berkata): "Pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya".

(Al-Qalam 68:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_23

Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik (katanya):

(Al-Qalam 68:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_24

"Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu".

(Al-Qalam 68:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_25

Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, dengan kepercayaan, (bahawa) mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu.

(Al-Qalam 68:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_26

Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata: "Sebenarnya kita sesat jalan, (ini bukanlah kebun kita)".

(Al-Qalam 68:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_27

(Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata: "Tidak! Kita tidak sesat), bahkan kita orang-orang yang dihampakan (dari hasil kebun kita, dengan sebab ingatan buruk kita sendiri)".

(Al-Qalam 68:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_28

Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka: "Bukankah aku telah katakan kepada kamu (semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya): amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah (serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu) ?"

(Al-Qalam 68:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_29

Mereka berkata (dengan sesalnya): "Maha Suci Tuhan Kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!"

(Al-Qalam 68:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_30

Kemudian setengahnya mengadap yang lain, sambil cela-mencela.

(Al-Qalam 68:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_31

Mereka berkata: "Aduhai celakanya kita! Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas.

(Al-Qalam 68:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_32

"Semoga Tuhan kita, (dengan sebab kita bertaubat) menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada (kebun yang telah binasa) itu; sesungguhnya, kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap".

(Al-Qalam 68:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_33

Demikianlah azab seksa (yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia), dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi; kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan (tentulah mereka beringat-ingat).

(Al-Qalam 68:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_34

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, disediakan bagi mereka taman-taman Syurga yang penuh nikmat, di sisi Tuhan mereka.

(Al-Qalam 68:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_35

Patutkah Kami (berlaku tidak adil, dengan) menjadikan orang-orang Islam (yang taat), sama seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur ingkar)?

(Al-Qalam 68:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_36

Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)?

(Al-Qalam 68:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_37

Adakah kamu mempunyai sesebuah Kitab (dari Allah) yang kamu baca dan pelajari?

(Al-Qalam 68:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_38

Bahawa di dalam Kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih?

(Al-Qalam 68:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_39

Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari Kami, yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan?

(Al-Qalam 68:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_40

Bertanyalah kepada mereka: "Siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin benarnya hukum: bahawa mereka akan mendapat di akhirat apa yang didapati oleh orang Islam?"

(Al-Qalam 68:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_41

Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu (yang sefaham dengan mereka? Kalau ada) maka hendaklah mereka membawanya, jika betul mereka orang-orang yang benar.

(Al-Qalam 68:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_42

(Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman) akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara (hari kiamat), dan mereka diseru supaya sujud maka mereka tidak dapat melakukannya, -

(Al-Qalam 68:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥
68_43

Sambil pandangan mereka tunduk malu, serta mereka diliputi kehinaan; dan sesungguhnya mereka (di dunia) dahulu telahpun diseru supaya sujud (tetapi mereka enggan) sedang mereka dalam keadaan sihat.

(Al-Qalam 68:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_44

Biarkanlah Aku sahaja (wahai Muhammad) dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini, Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), dari arah yang mereka tidak mengetahuinya.

(Al-Qalam 68:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_45

Dan Aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka; sesungguhnya rancangan sulitKu (terhadap golongan yang kufur ingkar itu), amatlah kuat kukuh.

(Al-Qalam 68:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_46

Pernahkah engkau (wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran kepada mereka (mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan), lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu (sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu)?

(Al-Qalam 68:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_47

Atau adakah di sisi mereka (Lauh Mahfuz yang mengandungi) perkara-perkara yang ghaib lalu mereka menyalin (daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu)?

(Al-Qalam 68:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_48

Maka bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. (Ingatlah kisahnya) ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebak terkurung dalam perut ikan.

(Al-Qalam 68:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_49

Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus (di tepi pantai) dalam keadaan ia ditempelak (kerana salah silapnya).

(Al-Qalam 68:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_50

Selepas itu Tuhannya memilihnya, serta menjadikan dia dari orang-orang yang soleh.

(Al-Qalam 68:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_51

Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka (yang penuh dengan permusuhan dan kebencian), semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata: "Sebenarnya (Muhammad) itu, sungguh-sungguh orang gila".

(Al-Qalam 68:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
68_52

Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya.

(Al-Qalam 68:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦