Surah Al-Hijr - سورة الحجر

Dengar Surah Al-Hijr

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

15_1

Alif, Laam, Raa'. Ini ialah ayat-ayat Kitab (yang lengkap sempurna) dan Al-Quran yang memberi penjelasan.

(Al-Hijr 15:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_2

Ada masanya orang-orang yang kafir merasa ingin kalaulah mereka telah menjadi orang-orang Islam.

(Al-Hijr 15:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_3

Biarkanlah mereka makan dan bersenang-lenang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan (daripada bertaubat dan insaf); kemudian mereka akan mengetahui kelak (bencana perbuatan mereka).

(Al-Hijr 15:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_4

Dan tiadalah Kami binasakan (penduduk) sesebuah negeri melainkan ada baginya tempoh yang tertentu dan termaklum.

(Al-Hijr 15:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_5

Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka juga tidak dapat mengundurkannya.

(Al-Hijr 15:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_6

Dan mereka yang ingkar berkata (kepada Nabi Muhammad): "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila".

(Al-Hijr 15:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_7

"Sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami (untuk menjadi saksi tentang kerasulanmu), jika betul engkau dari orang-orang yang benar!"

(Al-Hijr 15:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_8

Tiadalah Kami menurunkan Malaikat melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat, dan pada ketika itu mereka (yang ingkar) tidak akan diberi tempoh lagi.

(Al-Hijr 15:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_9

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.

(Al-Hijr 15:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_10

Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), dalam kalangan kaum-kaum yang telah lalu.

(Al-Hijr 15:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_11

Dan tiadalah seseorang Rasul pun yang datang kepada mereka, melainkan mereka mempersenda dan mengejek-ejeknya.

(Al-Hijr 15:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_12

(Sebagaimana hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki perasaan mempersendakan Rasul-rasul) demikianlah pula Kami masukkan perasaan yang seperti itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa (yang menentangmu).

(Al-Hijr 15:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_13

Mereka tidak percaya kepada Al-Quran yang engkau bawa, padahal telahpun berlaku undang-undang membinasakan orang-orang yang telah lalu (yang mendustakan Rasul-rasulnya).

(Al-Hijr 15:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_14

Dan kalau Kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu (pada siang hari yang membolehkan mereka menyaksikan segala kenyataan yang ada):

(Al-Hijr 15:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_15

Tentulah mereka akan (mengingkari kenyataan yang benar itu dengan) berkata: "Hanya mata kami telah disilapkan penglihatannya bahkan kami adalah kaum yang telah disihirkan (oleh Muhammad)".

(Al-Hijr 15:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 262 - ٢٦٢
15_16

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menjadikan di langit: bintang-bintang (yang berbagai bentuk dan keadaan) serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya.

(Al-Hijr 15:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_17

Dan Kami pelihara (urusan) langit itu dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang kena rejam.

(Al-Hijr 15:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_18

Kecuali Syaitan yang curi mendengar percakapan (malaikat di langit), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menyala, yang nyata kelihatan.

(Al-Hijr 15:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_19

Dan bumi ini Kami bentangkan, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh terdiri, serta Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya.

(Al-Hijr 15:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_20

Dan Kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup, juga Kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar menyediakan rezekinya.

(Al-Hijr 15:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_21

Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami sahaja perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu.

(Al-Hijr 15:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_22

Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih; maka dengan itu Kami menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian Kami berikan kamu meminumnya; dan bukanlah kamu yang (berkuasa menurunkannya atau) menyimpannya.

(Al-Hijr 15:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_23

Dan sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Kamilah yang kekal memiliki segala-galanya.

(Al-Hijr 15:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_24

Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang segera (berbakti) di antara kamu, dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang lambat.

(Al-Hijr 15:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_25

Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang menghimpunkan mereka semuanya; sesungguhnya Ia Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.

(Al-Hijr 15:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_26

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya.

(Al-Hijr 15:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_27

Dan jin pula, Kami jadikan dia sebelum itu, dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma.

(Al-Hijr 15:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_28

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya.

(Al-Hijr 15:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_29

"Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya.

(Al-Hijr 15:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_30

(Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, -

(Al-Hijr 15:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_31

Melainkan Iblis; ia enggan turut bersama mereka yang sujud.

(Al-Hijr 15:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 263 - ٢٦٣
15_32

Allah berfirman: Hai Iblis, apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu?".

(Al-Hijr 15:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_33

Iblis menjawab: "Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya".

(Al-Hijr 15:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_34

Allah berfirman: "Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan adalah (satu makhluk yang) diusir.

(Al-Hijr 15:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_35

"Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus-menerus hingga ke hari kiamat".

(Al-Hijr 15:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_36

Iblis berkata:" Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangitkan (hari kiamat)".

(Al-Hijr 15:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_37

Allah berfirman: "Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh.

(Al-Hijr 15:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_38

"Hingga ke hari - masa yang termaklum".

(Al-Hijr 15:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_39

Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya,

(Al-Hijr 15:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_40

"Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik".

(Al-Hijr 15:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_41

Allah berfirman: "Inilah satu jalan yang lurus, yang tetap Aku memeliharanya.

(Al-Hijr 15:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_42

"Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat (dengan pilihannya sendiri).

(Al-Hijr 15:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_43

"Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu, tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka (yang menurutmu).

(Al-Hijr 15:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_44

"Ia mempunyai tujuh pintu; bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka (yang sesat dan menyesatkan itu)".

(Al-Hijr 15:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_45

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya.

(Al-Hijr 15:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_46

(Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata): "Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh aman".

(Al-Hijr 15:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_47

Dan Kami cabut akan apa yang ada dihati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara (dalam suasana kasih mesra), serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing.

(Al-Hijr 15:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_48

Mereka tidak akan disentuh susah payah dalam Syurga itu, dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripadanya.

(Al-Hijr 15:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_49

Khabarkanlah kepada hamba-hambaKu (wahai Muhammad), bahawa Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh).

(Al-Hijr 15:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_50

Dan bahawa azabKu, ialah azab yang tidak terperi sakitnya, (bagi mereka yang tetap dalam kederhakaannya).

(Al-Hijr 15:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_51

Dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim.

(Al-Hijr 15:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 264 - ٢٦٤
15_52

Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Selamat sejahtera kepadamu!" Ia berkata: "Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu".

(Al-Hijr 15:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_53

Mereka menjawab: "Janganlah engkau takut, sebenarnya kami hendak mengembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu".

(Al-Hijr 15:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_54

Nabi Ibrahim berkata: "Betulkah kamu mengembirakan daku (dengan berita yang demikian), padahal aku telah tua; maka dengan jalan apakah kamu mengembirakan daku?"

(Al-Hijr 15:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_55

Mereka menjawab: "Kami mengembirakanmu dengan jalan yang sungguh benar; oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus asa".

(Al-Hijr 15:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_56

Nabi Ibrahim berkata: "Dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat".

(Al-Hijr 15:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_57

Nabi Ibrahim bertanya pula: "Apa hal kamu wahai Utusan Tuhan?"

(Al-Hijr 15:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_58

Mereka menjawab: "Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka)".

(Al-Hijr 15:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_59

"Melainkan keluarga Nabi Lut; sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, -

(Al-Hijr 15:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_60

"Kecuali isterinya; kami telah tentukan (menurut keputusan Tuhan) sesungguhnya ia dari orang-orang yang tinggal (menerima kebinasaan)".

(Al-Hijr 15:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_61

Maka apabila (malaikat-malaikat) utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut,

(Al-Hijr 15:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_62

Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya kamu suatu kaum yang tidak dikenali (serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu)".

(Al-Hijr 15:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_63

Mereka menjawab: "(Kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu) bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya.

(Al-Hijr 15:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_64

"Juga membawa kepadamu perkara yang benar (tentang kebinasaan mereka); dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar ".

(Al-Hijr 15:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_65

"Oleh itu, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam serta ikutlah di belakang mereka; dan janganlah seseorang pun di antara kamu berpaling (ke belakang); serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya".

(Al-Hijr 15:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_66

Dan Kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu; iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya.

(Al-Hijr 15:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_67

Dan (semasa kedatangan mereka) datanglah penduduk bandar itu dengan gembira.

(Al-Hijr 15:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_68

Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku".

(Al-Hijr 15:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_69

"Dan takutlah kamu kepada Allah serta janganlah kamu menghinakan daku".

(Al-Hijr 15:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_70

Mereka menjawab: "Bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai (atau memberi perlindungan kepada mereka)?"

(Al-Hijr 15:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥
15_71

Nabi Lut berkata: "Di sini ada anak-anak perempuanku, kalaulah kamu mahu melakukan (secara halal).

(Al-Hijr 15:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_72

Demi umurmu (wahai Muhammad), sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka.

(Al-Hijr 15:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_73

Akhirnya merekapun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, ketika matahari terbit.

(Al-Hijr 15:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_74

Maka Kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang-balik (tertimbus segala yang ada di muka buminya), dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar.

(Al-Hijr 15:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_75

Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya.

(Al-Hijr 15:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_76

Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu, terletak di jalan yang tetap (dilalui orang).

(Al-Hijr 15:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_77

Sesungguhnya keadaan yang demikian, mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman.

(Al-Hijr 15:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_78

Dan sebenarnya penduduk kampung "Aikah" adalah orang-orang yang berlaku zalim.

(Al-Hijr 15:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_79

Maka Kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan; dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang (yang masih dilalui orang).

(Al-Hijr 15:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_80

Dan demi sesungguhnya penduduk "Al-Hijr" telah mendustakan Rasul-rasul.

(Al-Hijr 15:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_81

Dan Kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda (yang membuktikan kebenaran agama dan Rasul Kami); dalam pada itu, mereka terus juga berpaling (mengingkarinya).

(Al-Hijr 15:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_82

Dan mereka memahat sebahagian dari gunung-ganang, sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman (dari sesuatu bahaya).

(Al-Hijr 15:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_83

Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan pada bumi waktu pagi.

(Al-Hijr 15:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_84

Maka apa yang mereka telah usahakan itu, tidak dapat menolong mereka sedikit pun.

(Al-Hijr 15:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_85

Dan (ingatlah) tiadalah Kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat; dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang; oleh itu biarkanlah (golongan kafir yang mendustakanmu itu wahai Muhammad) serta layanlah mereka dengan cara yang elok.

(Al-Hijr 15:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_86

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang menciptakan sekalian makhluk, lagi Yang Maha Mengetahui (akan hal mereka).

(Al-Hijr 15:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_87

Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya.

(Al-Hijr 15:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_88

Janganlah engkau menujukan pandanganmu (serta menaruh hati) kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (yang kafir itu) dan janganlah engkau merasa dukacita terhadap mereka (kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari golongan fakir miskin).

(Al-Hijr 15:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_89

Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku ini, adalah seorang Rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata (tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar)".

(Al-Hijr 15:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_90

(Kami berikan kepadamu Al-Faatihah dan Al-Quran) samalah seperti Kami menurunkan (Kitab-kitab) kepada orang-orang yang membahagi-bahagi. -

(Al-Hijr 15:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦
15_91

(Iaitu) mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain).

(Al-Hijr 15:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_92

Demi Tuhanmu! Kami akan menyoal mereka (yang kafir itu) semuanya (pada hari kiamat kelak), -

(Al-Hijr 15:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_93

Mengenai apa yang mereka telah lakukan.

(Al-Hijr 15:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_94

Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.

(Al-Hijr 15:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_95

Sesungguhnya Kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakanmu, -

(Al-Hijr 15:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_96

(Iaitu) mereka yang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah, maka mereka akan mengetahui kelak (akibatnya).

(Al-Hijr 15:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_97

Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan.

(Al-Hijr 15:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_98

Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud.

(Al-Hijr 15:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧
15_99

Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin.

(Al-Hijr 15:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧