(٢٦٧) Muka surat 267


15:91

15_91

(Iaitu) mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain).

(Al-Hijr 15:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:92

15_92

Demi Tuhanmu! Kami akan menyoal mereka (yang kafir itu) semuanya (pada hari kiamat kelak), -

(Al-Hijr 15:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:93

15_93

Mengenai apa yang mereka telah lakukan.

(Al-Hijr 15:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:94

15_94

Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.

(Al-Hijr 15:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:95

15_95

Sesungguhnya Kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakanmu, -

(Al-Hijr 15:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:96

15_96

(Iaitu) mereka yang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah, maka mereka akan mengetahui kelak (akibatnya).

(Al-Hijr 15:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:97

15_97

Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan.

(Al-Hijr 15:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:98

15_98

Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud.

(Al-Hijr 15:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

15:99

15_99

Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin.

(Al-Hijr 15:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

Surah Al-Nahl - سورة النحل


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


16:1

16_1

Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah dan Maha tinggilah Ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan.

(Al-Nahl 16:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

16:2

16_2

Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya (yang layak menjadi Rasul); (lalu Ia berfirman kepada Rasul-rasul): "Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan Aku. Oleh itu, bertaqwalah kamu kepadaku".

(Al-Nahl 16:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

16:3

16_3

Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat; Maha Tinggilah Ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan.

(Al-Nahl 16:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

16:4

16_4

Ia menciptakan manusia dari air benih, (setelah sempurna kejadiannya), tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya.

(Al-Nahl 16:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

16:5

16_5

Dan binatang-binatang ternak itu, Ia juga menciptakannya untuk kamu; terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain; dan daripadanya juga kamu makan.

(Al-Nahl 16:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧

16:6

16_6

Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu, keindahan (yang menarik hati) ketika kamu membawanya balik untuk berihat (pada waktu petang), dan ketika kamu membawanya keluar (pada waktu pagi).

(Al-Nahl 16:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 267 - ٢٦٧