(٢٦٩) Muka surat 269


16:15

16_15

Dan Ia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu; dan Ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju.

(Al-Nahl 16:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:16

16_16

Dan (Ia mengadakan) tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang (pada waktu malam) mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju.

(Al-Nahl 16:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:17

16_17

Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya?

(Al-Nahl 16:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:18

16_18

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkannya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(Al-Nahl 16:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:19

16_19

Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan.

(Al-Nahl 16:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:20

16_20

Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatupun, bahkah merekalah yang diciptakan.

(Al-Nahl 16:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:21

16_21

Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukanlah kekal hidup; dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan (menerima balasan).

(Al-Nahl 16:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:22

16_22

Tuhan kamu (yang berhak disembah) ialah Tuhan yang satu (Maha Esa); oleh itu, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat: hati mereka ingkar dan sikap zahir mereka sombong takbur (menentang kebenaran).

(Al-Nahl 16:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:23

16_23

Sebenarnya, bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan; sesungguhnya Ia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur.

(Al-Nahl 16:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:24

16_24

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu (kepada nabi Muhammad)?" Mereka menjawab: "Cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala".

(Al-Nahl 16:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:25

16_25

(Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian) supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar; sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu.

(Al-Nahl 16:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩

16:26

16_26

Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat (terhadap agama Allah dan Rasul-rasulNya); maka Allah binasakan bangunan (rancangan jahat) mereka dari asas-asasnya, lalu bumbung (bangunan itu) jatuh menimpa ke atas mereka, dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya.

(Al-Nahl 16:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 269 - ٢٦٩