(٢٦٥) Muka surat 265


15:52

15_52

Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Selamat sejahtera kepadamu!" Ia berkata: "Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu".

(Al-Hijr 15:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:53

15_53

Mereka menjawab: "Janganlah engkau takut, sebenarnya kami hendak mengembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu".

(Al-Hijr 15:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:54

15_54

Nabi Ibrahim berkata: "Betulkah kamu mengembirakan daku (dengan berita yang demikian), padahal aku telah tua; maka dengan jalan apakah kamu mengembirakan daku?"

(Al-Hijr 15:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:55

15_55

Mereka menjawab: "Kami mengembirakanmu dengan jalan yang sungguh benar; oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus asa".

(Al-Hijr 15:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:56

15_56

Nabi Ibrahim berkata: "Dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat".

(Al-Hijr 15:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:57

15_57

Nabi Ibrahim bertanya pula: "Apa hal kamu wahai Utusan Tuhan?"

(Al-Hijr 15:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:58

15_58

Mereka menjawab: "Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka)".

(Al-Hijr 15:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:59

15_59

"Melainkan keluarga Nabi Lut; sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, -

(Al-Hijr 15:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:60

15_60

"Kecuali isterinya; kami telah tentukan (menurut keputusan Tuhan) sesungguhnya ia dari orang-orang yang tinggal (menerima kebinasaan)".

(Al-Hijr 15:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:61

15_61

Maka apabila (malaikat-malaikat) utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut,

(Al-Hijr 15:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:62

15_62

Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya kamu suatu kaum yang tidak dikenali (serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu)".

(Al-Hijr 15:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:63

15_63

Mereka menjawab: "(Kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu) bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya.

(Al-Hijr 15:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:64

15_64

"Juga membawa kepadamu perkara yang benar (tentang kebinasaan mereka); dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar ".

(Al-Hijr 15:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:65

15_65

"Oleh itu, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam serta ikutlah di belakang mereka; dan janganlah seseorang pun di antara kamu berpaling (ke belakang); serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya".

(Al-Hijr 15:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:66

15_66

Dan Kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu; iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya.

(Al-Hijr 15:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:67

15_67

Dan (semasa kedatangan mereka) datanglah penduduk bandar itu dengan gembira.

(Al-Hijr 15:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:68

15_68

Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku".

(Al-Hijr 15:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:69

15_69

"Dan takutlah kamu kepada Allah serta janganlah kamu menghinakan daku".

(Al-Hijr 15:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥

15:70

15_70

Mereka menjawab: "Bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai (atau memberi perlindungan kepada mereka)?"

(Al-Hijr 15:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 265 - ٢٦٥