(٦٠٣) Muka surat 603

Surah Al-Kaafiruun - سورة الكافرون


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


109:1

109_1

Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir!

(Al-Kaafiruun 109:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

109:2

109_2

"Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

(Al-Kaafiruun 109:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

109:3

109_3

"Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

(Al-Kaafiruun 109:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

109:4

109_4

"Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

(Al-Kaafiruun 109:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

109:5

109_5

"Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.

(Al-Kaafiruun 109:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

109:6

109_6

"Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku".

(Al-Kaafiruun 109:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

Surah An-Nasr - سورة النصر


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


110:1

110_1

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), -

(An-Nasr 110:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

110:2

110_2

Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, -

(An-Nasr 110:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

110:3

110_3

Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

(An-Nasr 110:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

Surah Al-Masad - سورة المسد


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


111:1

111_1

Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersama!

(Al-Masad 111:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

111:2

111_2

Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.

(Al-Masad 111:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

111:3

111_3

Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang.

(Al-Masad 111:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

111:4

111_4

Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. -

(Al-Masad 111:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣

111:5

111_5

Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.

(Al-Masad 111:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 603 - ٦٠٣