(٥٩٨) Muka surat 598

Surah Al-Qadr - سورة القدر


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


97:1

97_1

Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar,

(Al-Qadr 97:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

97:2

97_2

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu?

(Al-Qadr 97:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

97:3

97_3

Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.

(Al-Qadr 97:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

97:4

97_4

Pada Malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut);

(Al-Qadr 97:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

97:5

97_5

Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!

(Al-Qadr 97:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

Surah Al-Bayyinah - سورة البينة


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


98:1

98_1

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, -

(Al-Bayyinah 98:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

98:2

98_2

Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci,

(Al-Bayyinah 98:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

98:3

98_3

Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.

(Al-Bayyinah 98:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

98:4

98_4

Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.

(Al-Bayyinah 98:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

98:5

98_5

Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar.

(Al-Bayyinah 98:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

98:6

98_6

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.

(Al-Bayyinah 98:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨

98:7

98_7

Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.

(Al-Bayyinah 98:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 598 - ٥٩٨