(٦٠٠) Muka surat 600


100:10

100_10

Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada?

(Al-'Aadiyaat 100:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

100:11

100_11

Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka - pada hari itu.

(Al-'Aadiyaat 100:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

Surah Al-Qaari'ah - سورة القارعة


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


101:1

101_1

Hari yang menggemparkan,

(Al-Qaari'ah 101:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:2

101_2

Apa dia hari yang menggemparkan itu?

(Al-Qaari'ah 101:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:3

101_3

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? -

(Al-Qaari'ah 101:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:4

101_4

(Hari itu ialah: hari kiamat), hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran,

(Al-Qaari'ah 101:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:5

101_5

Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.

(Al-Qaari'ah 101:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:6

101_6

Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, -

(Al-Qaari'ah 101:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:7

101_7

Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang.

(Al-Qaari'ah 101:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:8

101_8

Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, -

(Al-Qaari'ah 101:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:9

101_9

Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah"

(Al-Qaari'ah 101:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:10

101_10

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Haawiyah" itu?

(Al-Qaari'ah 101:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

101:11

101_11

(Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.

(Al-Qaari'ah 101:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

Surah At-Takaathur - سورة التكاثر


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


102:1

102_1

Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), -

(At-Takaathur 102:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:2

102_2

Sehingga kamu masuk kubur.

(At-Takaathur 102:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:3

102_3

Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)!

(At-Takaathur 102:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:4

102_4

Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk pada hari kiamat)!

(At-Takaathur 102:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:5

102_5

Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui - (apa yang kamu akan hadapi) - dengan pengetahuan yang yakin, (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).

(At-Takaathur 102:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:6

102_6

(Ingatlah) demi sesungguhnya! - Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.

(At-Takaathur 102:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:7

102_7

Selepas itu - demi sesungguhnya! - kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)!

(At-Takaathur 102:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠

102:8

102_8

Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)!

(At-Takaathur 102:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠