Surah Al-Buruuj - سورة البروج

Dengar Surah Al-Buruuj

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

85_1

Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang;

(Al-Buruuj 85:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_2

Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan;

(Al-Buruuj 85:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_3

Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan; -

(Al-Buruuj 85:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_4

Celakalah kaum yang menggali parit,

(Al-Buruuj 85:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_5

(Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran,

(Al-Buruuj 85:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_6

(Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya,

(Al-Buruuj 85:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_7

Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman.

(Al-Buruuj 85:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_8

Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji!

(Al-Buruuj 85:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_9

Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Buruuj 85:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_10

Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu), dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).

(Al-Buruuj 85:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_11

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.

(Al-Buruuj 85:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_12

Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat.

(Al-Buruuj 85:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_13

Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya, dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati).

(Al-Buruuj 85:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_14

Dan Dia lah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih.

(Al-Buruuj 85:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_15

Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya,

(Al-Buruuj 85:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_16

Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya.

(Al-Buruuj 85:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_17

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)?

(Al-Buruuj 85:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_18

(Mereka itu ialah kaum) Firaun, dan Thamud (kaum Nabi Soleh).

(Al-Buruuj 85:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_19

(Kaummu wahai Muhammad, bukan sahaja menolak ajaranmu), bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran;

(Al-Buruuj 85:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_20

Sedang Allah, dari belakang mereka, melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)!

(Al-Buruuj 85:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_21

(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya;

(Al-Buruuj 85:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠
85_22

(Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.

(Al-Buruuj 85:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 590 - ٥٩٠