Surah Al-Qamar - سورة القمر

Dengar Surah Al-Qamar

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

54_1

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan.

(Al-Qamar 54:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨
54_2

Dan kalau mereka (kaum musyrik Mekah) melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata: (Ini ialah) sihir yang terus menerus berlaku.

(Al-Qamar 54:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨
54_3

Dan (telah menjadi adat) mereka mendustakan (Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya) serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap (menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah).

(Al-Qamar 54:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨
54_4

Dan sesungguhnya! Telah sampai kepada mereka (dengan perantaraan Al-Quran), sebahagian dari kisah-kisah dan berita (umat-umat yang telah lalu), yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka (dari perbuatan kufur itu).

(Al-Qamar 54:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨
54_5

(Yang demikian ialah) pengajaran yang cukup sempurna; dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah (kepada mereka yang ingkar).

(Al-Qamar 54:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨
54_6

Oleh itu, berpalinglah dari mereka (wahai Muhammad dan janganlah dihiraukan). (Ingatlah) masa (malaikat) penyeru menyeru (mereka pada hari kiamat) kepada perkara yang tidak diingini (oleh orang yang bersalah);

(Al-Qamar 54:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨
54_7

(Pada saat itu) masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran.

(Al-Qamar 54:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_8

Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. (Pada saat yang demikian), orang-orang yang kafir berkata: Hari ini ialah hari yang amat sukar!

(Al-Qamar 54:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_9

Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan (Rasulnya); iaitu mereka mendustakan hamba Kami (Nabi Nuh) serta mereka menuduhnya dengan berkata: Dia seorang gila dan dia telah diancam (dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama).

(Al-Qamar 54:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_10

Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku ini dikalahkan (oleh kaumku yang ingkar), oleh itu menangkanlah daku (terhadap mereka)!

(Al-Qamar 54:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_11

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit, dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah.

(Al-Qamar 54:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_12

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air (di sana sini), lalu bertemulah air (langit dan bumi) itu untuk (melakukan) satu perkara yang telah ditetapkan.

(Al-Qamar 54:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_13

Dan Kami bawa naik Nabi Nuh (berserta pengikut-pengikutnya) di atas (bahtera yang dibina) dari keping-keping papan dan paku;

(Al-Qamar 54:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_14

Yang belayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan Kami; (Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu) sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar!

(Al-Qamar 54:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_15

Dan demi sesungguhnya! Kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran, maka adakah orang yang mahu beringat dan insaf?

(Al-Qamar 54:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_16

Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu.

(Al-Qamar 54:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_17

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_18

(Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasulnya (lalu mereka dibinasakan); maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_19

Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang, pada hari nahas yang berlanjutan; -

(Al-Qamar 54:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_20

Yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.

(Al-Qamar 54:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_21

Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_22

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_23

(Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Soleh).

(Al-Qamar 54:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_24

Lalu mereka berkata: Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila!

(Al-Qamar 54:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_25

Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh.

(Al-Qamar 54:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_26

Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta, lagi sombong angkuh itu.

(Al-Qamar 54:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_27

Sesungguhnya Kami menghantarkan unta betina (yang menjadi mukjizat) sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu (Kami perintahkan Rasul Kami): Tunggulah (apakah yang mereka akan lakukan) serta bersabarlah (terhadap tentangan mereka).

(Al-Qamar 54:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩
54_28

Dan khabarkanlah kepada mereka, bahawa sesungguhnya air (telaga mereka) terbahagi di antara mereka dengan unta itu, tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya (pada hari gilirannya).

(Al-Qamar 54:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_29

(Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya), lalu mereka memanggil kawan mereka (yang sanggup membunuhnya), dia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.

(Al-Qamar 54:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_30

Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_31

Sesungguhnya Kami hantarkan kepada mereka satu pekikan (yang dahsyat), lalu menjadilah mereka (hancur) seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak.

(Al-Qamar 54:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_32

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_33

(Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasulnya).

(Al-Qamar 54:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_34

Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut, Kami selamatkan mereka (dengan menyuruh mereka keluar dari situ) pada waktu jauh malam,

(Al-Qamar 54:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_35

Sebagai limpah kurnia dari Kami. Demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.

(Al-Qamar 54:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_36

Dan demi sesungguhnya! Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa Kami; dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

(Al-Qamar 54:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_37

Dan demi sesungguhnya! Mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya, lalu Kami hapuskan biji mata mereka, serta (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_38

Dan demi sesungguhnya! Mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari (esoknya).

(Al-Qamar 54:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_39

Lalu (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_40

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_41

Dan demi sesungguhnya! Firaun dan kaumnya telah didatangi (Rasul-rasul) pemberi amaran.

(Al-Qamar 54:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_42

Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanya, lalu Kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa.

(Al-Qamar 54:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_43

Adakah orang-orang kafir kamu (wahai kaum musyrik Mekah), lebih baik (kekuatan, kekayaan dan kehandalannya) daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam Kitab-kitab Suci tentang kebebasan kamu (dari azab)?

(Al-Qamar 54:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_44

(Mereka tidak mempunyai sebarang bukti) bahkan mereka akan berkata (dengan angkuhnya): Kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri!

(Al-Qamar 54:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_45

Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.

(Al-Qamar 54:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_46

(Bukan kekalahan itu sahaja) bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya) dan (azab seksa) hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.

(Al-Qamar 54:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_47

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat (di dunia), dan (di akhirat pula mereka berada dalam) api Neraka.

(Al-Qamar 54:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_48

Semasa mereka diseret di dalam Neraka (dengan tertiarap) atas muka mereka, (serta dikatakan kepada mereka): Rasalah kamu bakaran api Neraka.

(Al-Qamar 54:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_49

Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).

(Al-Qamar 54:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠
54_50

Dan hal Kami (dalam melaksanakan apa yang Kami kehendaki), hanyalah satu cara sahaja, (cepat jadinya) seperti sekelip mata.

(Al-Qamar 54:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 531 - ٥٣١
54_51

Dan demi sesungguhnya! Kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu; maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?

(Al-Qamar 54:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 531 - ٥٣١
54_52

Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan, adalah tertulis di dalam Kitab suratan amal;

(Al-Qamar 54:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 531 - ٥٣١
54_53

Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatit.

(Al-Qamar 54:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 531 - ٥٣١
54_54

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, di tempatkan dalam taman-taman Syurga (yang indah) dan (dekat) beberapa sungai,

(Al-Qamar 54:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 531 - ٥٣١
54_55

Di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan Yang Menguasai segala-galanya, lagi Yang Berkuasa melakukan sekehendakNya.

(Al-Qamar 54:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 531 - ٥٣١