Surah At-Tuur - سورة الطور

Dengar Surah At-Tuur

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

52_1

Demi Gunung Tursina;

(At-Tuur 52:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_2

Dan demi Kitab yang tertulis dengan rapi -

(At-Tuur 52:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_3

Pada lembaran surat yang terbuka;

(At-Tuur 52:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_4

Dan demi "Al-Baitul Makmur";

(At-Tuur 52:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_5

Dan demi bumbung yang tinggi;

(At-Tuur 52:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_6

Dan demi laut yang penuh tepu (dengan kepanasan); -

(At-Tuur 52:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_7

Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku; -

(At-Tuur 52:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_8

Tidak ada sesiapapun yang dapat menolaknya; -

(At-Tuur 52:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_9

Pada hari langit (dan segala isinya) bergegar dengan sekuat-kuatnya.

(At-Tuur 52:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_10

Dan gunung-ganang bergerak dari tempatnya dengan cara yang luar biasa.

(At-Tuur 52:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_11

(Apabila berlaku yang demikian), maka kecelakaan dan kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran;

(At-Tuur 52:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_12

Iaitu orang-orang yang leka bermain-main dalam kesesatan.

(At-Tuur 52:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_13

Pada hari mereka ditolak ke alam neraka Jahannam dengan penolakan yang sekasar-kasarnya,

(At-Tuur 52:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_14

(Dan dikatakan kepada mereka): "Inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

(At-Tuur 52:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣
52_15

"Maka adakah ini sihir juga (sebagaimana yang kamu katakan terhadap keterangan Rasul Kami dahulu?), atau kamu tidak nampak (kenyataannya sebagaimana kamu tidak nampak di dunia dahulu akan kebenaran Rasul Kami)?

(At-Tuur 52:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_16

"Rasalah bakarannya; kemudian sama ada kamu bersabar (menderita azabnya) atau tidak bersabar, sama sahaja (tidak ada faedahnya) kepada kamu, kerana kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan".

(At-Tuur 52:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_17

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, di tempatkan dalam taman-taman Syurga dan nikmat kesenangan (yang tidak ada taranya).

(At-Tuur 52:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_18

Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka.

(At-Tuur 52:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_19

(Dan dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman yang lazat serta baik kesudahannya, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan".

(At-Tuur 52:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_20

Mereka duduk berbaring di atas pelamin-pelamin yang berderet; dan Kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya.

(At-Tuur 52:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_21

Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, Kami hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu dengan mereka (di dalam Syurga); dan Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya.

(At-Tuur 52:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_22

Dan (penduduk Syurga itu) Kami tambahi mereka (dari semasa ke semasa), dengan buah-buahan dan daging dari berbagai jenis yang mereka ingini.

(At-Tuur 52:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_23

Mereka di dalam Syurga itu (kerana melahirkan kemesraan antara satu dengan yang lain): berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul (dari peminumnya) perkara yang sia-sia dan tidak pula menyebabkan (peminumnya menanggung) dosa.

(At-Tuur 52:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_24

Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka, (yang cantik parasnya) seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.

(At-Tuur 52:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_25

Dan (dengan berada dalam nikmat itu) mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya.

(At-Tuur 52:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_26

Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, semasa berada dalam kalangan keluarga kami - selalu merasa cemas takut (daripada berlaku derhaka kepada Allah),

(At-Tuur 52:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_27

"Maka Allah mengurniakan kami (rahmat dan taufiqNya), serta memelihara kami dari azab neraka.

(At-Tuur 52:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_28

"Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahNya (dan memohon pertolonganNya). Kerana sesungguhnya Dia lah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsanNya, lagi Yang Maha Mengasihani".

(At-Tuur 52:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_29

Maka hendaklah engkau (wahai Muhammad) tetap tekun memberi peringatan (dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan janganlah dihiraukan golongan yang ingkar), kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu (yang dilimpahkanNya kepadamu itu) bukanlah seorang pawang dan bukan pula seorang gila.

(At-Tuur 52:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_30

(Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan yang bukan-bukan), bahkan mereka mengatakan: "(Muhammad) itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya".

(At-Tuur 52:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_31

Katakanlah (wahai Muhammad): "Tunggulah kamu (akan apa yang kamu tuduh itu), maka sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu (akan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala)".

(At-Tuur 52:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 524 - ٥٢٤
52_32

Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian itu, atau sememangnya mereka suatu kaum yang melampaui batas (dalam keingkaran dan kedegilannya)?

(At-Tuur 52:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_33

(Bukan sahaja mereka ingkar dan degil) bahkan mereka berkata: "Dia (Muhammad) telah mereka-reka Al-Quran itu". (Tuduhan mereka yang demikian tidak berasas) bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman!

(At-Tuur 52:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_34

(Kalau tidak) maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata (yang fasih dan indah) seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya.

(At-Tuur 52:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_35

(Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri?

(At-Tuur 52:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_36

Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? (Sudah tentu tidak!) Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya).

(At-Tuur 52:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_37

Adakah pada tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu (sehingga mereka boleh memberi atau menahan sesuatu nikmat atau pangkat), atau merekalah yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya?

(At-Tuur 52:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_38

Adakah mereka mempunyai tangga (untuk naik ke langit), yang dengannya mereka dapat mendengar (apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah? Jika ada) maka biarlah orang mereka yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang menyatakan kebenarannya.

(At-Tuur 52:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_39

Adilkah (kamu sediakan) bagi Allah - anak-anak perempuan (yang kamu benci), dan untuk kamu - anak-anak lelaki (yang kamu sukai)?

(At-Tuur 52:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_40

Pernahkah engkau (wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran kepada mereka (mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan), lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu (sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu)?

(At-Tuur 52:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_41

Adakah pada sisi mereka (Lauh Mahfuz yang mengandungi) perkara-perkara yang ghaib, lalu mereka menyalin (daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu)?

(At-Tuur 52:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_42

(Mereka tidak cukup dengan kata-kata dan tuduhan-tuduhan yang buruk sahaja) bahkan mereka hendak melakukan rancangan jahat (terhadapmu wahai Muhammad; tetapi mereka tidak akan berjaya) kerana orang-orang yang kafir itulah yang akan ditimpa balasan rancangan jahatnya.

(At-Tuur 52:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_43

(Apabila datangnya balasan rancangan jahat itu maka) adakah bagi mereka Tuhan (yang dapat menyelamatkan mereka) selain dari Allah? Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu.

(At-Tuur 52:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_44

Dan kiranya mereka melihat sepotong besar dari langit gugur (untuk menimpa mereka), mereka akan berkata: "(Itu adalah) awan yang bertompok - berlapis-lapis!"

(At-Tuur 52:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_45

(Kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali) maka biarkanlah mereka (wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan) sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa -

(At-Tuur 52:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_46

(Iaitu) hari segala rancangan jahat dan tipu daya mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan.

(At-Tuur 52:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_47

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa selain dari azab yang tersebut, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).

(At-Tuur 52:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_48

Dan (dengan yang demikian) bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemuliharaan serta pengawasan Kami; dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun.

(At-Tuur 52:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥
52_49

Dan juga hendaklah engkau bertasbih kepadaNya pada waktu malam, dan ketika bintang-bintang tenggelam (pada waktu subuh).

(At-Tuur 52:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥