(٥٢٥) Muka surat 525


52:32

52_32

Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian itu, atau sememangnya mereka suatu kaum yang melampaui batas (dalam keingkaran dan kedegilannya)?

(At-Tuur 52:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:33

52_33

(Bukan sahaja mereka ingkar dan degil) bahkan mereka berkata: "Dia (Muhammad) telah mereka-reka Al-Quran itu". (Tuduhan mereka yang demikian tidak berasas) bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman!

(At-Tuur 52:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:34

52_34

(Kalau tidak) maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata (yang fasih dan indah) seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya.

(At-Tuur 52:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:35

52_35

(Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri?

(At-Tuur 52:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:36

52_36

Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? (Sudah tentu tidak!) Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya).

(At-Tuur 52:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:37

52_37

Adakah pada tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu (sehingga mereka boleh memberi atau menahan sesuatu nikmat atau pangkat), atau merekalah yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya?

(At-Tuur 52:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:38

52_38

Adakah mereka mempunyai tangga (untuk naik ke langit), yang dengannya mereka dapat mendengar (apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah? Jika ada) maka biarlah orang mereka yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang menyatakan kebenarannya.

(At-Tuur 52:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:39

52_39

Adilkah (kamu sediakan) bagi Allah - anak-anak perempuan (yang kamu benci), dan untuk kamu - anak-anak lelaki (yang kamu sukai)?

(At-Tuur 52:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:40

52_40

Pernahkah engkau (wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran kepada mereka (mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan), lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu (sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu)?

(At-Tuur 52:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:41

52_41

Adakah pada sisi mereka (Lauh Mahfuz yang mengandungi) perkara-perkara yang ghaib, lalu mereka menyalin (daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu)?

(At-Tuur 52:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:42

52_42

(Mereka tidak cukup dengan kata-kata dan tuduhan-tuduhan yang buruk sahaja) bahkan mereka hendak melakukan rancangan jahat (terhadapmu wahai Muhammad; tetapi mereka tidak akan berjaya) kerana orang-orang yang kafir itulah yang akan ditimpa balasan rancangan jahatnya.

(At-Tuur 52:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:43

52_43

(Apabila datangnya balasan rancangan jahat itu maka) adakah bagi mereka Tuhan (yang dapat menyelamatkan mereka) selain dari Allah? Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu.

(At-Tuur 52:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:44

52_44

Dan kiranya mereka melihat sepotong besar dari langit gugur (untuk menimpa mereka), mereka akan berkata: "(Itu adalah) awan yang bertompok - berlapis-lapis!"

(At-Tuur 52:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:45

52_45

(Kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali) maka biarkanlah mereka (wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan) sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa -

(At-Tuur 52:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:46

52_46

(Iaitu) hari segala rancangan jahat dan tipu daya mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan.

(At-Tuur 52:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:47

52_47

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa selain dari azab yang tersebut, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).

(At-Tuur 52:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:48

52_48

Dan (dengan yang demikian) bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemuliharaan serta pengawasan Kami; dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun.

(At-Tuur 52:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥

52:49

52_49

Dan juga hendaklah engkau bertasbih kepadaNya pada waktu malam, dan ketika bintang-bintang tenggelam (pada waktu subuh).

(At-Tuur 52:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 525 - ٥٢٥