(٥٢٢) Muka surat 522


51:31

51_31

Nabi Ibrahim bertanya: "(Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu wahai utusan Tuhan?"

(Adz-Dzaariyaat 51:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:32

51_32

Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka);

(Adz-Dzaariyaat 51:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:33

51_33

"Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar),

(Adz-Dzaariyaat 51:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:34

51_34

"Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas (dalam keingkarannya)".

(Adz-Dzaariyaat 51:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:35

51_35

(Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ.

(Adz-Dzaariyaat 51:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:36

51_36

(Sesudah dipereksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut).

(Adz-Dzaariyaat 51:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:37

51_37

Dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka), sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Adz-Dzaariyaat 51:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:38

51_38

Dan juga pada (kisah) Nabi Musa (terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan), - ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.

(Adz-Dzaariyaat 51:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:39

51_39

Maka Firaun berpaling ingkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata: "(Musa itu) adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila!"

(Adz-Dzaariyaat 51:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:40

51_40

Lalu Kami (adakan jalan) mengambil Firaun bersama-sama tenteranya, kemudian Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang ia berkeadaan tercela.

(Adz-Dzaariyaat 51:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:41

51_41

Dan juga pada (kisah) kaum Aad (terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar), - ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan; -

(Adz-Dzaariyaat 51:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:42

51_42

Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu.

(Adz-Dzaariyaat 51:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:43

51_43

Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) - ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)!"

(Adz-Dzaariyaat 51:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:44

51_44

Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya.

(Adz-Dzaariyaat 51:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:45

51_45

Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi, dan mereka juga tidak mendapat pertolongan.

(Adz-Dzaariyaat 51:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:46

51_46

Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik - derhaka.

(Adz-Dzaariyaat 51:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:47

51_47

Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga.

(Adz-Dzaariyaat 51:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:48

51_48

Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.

(Adz-Dzaariyaat 51:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:49

51_49

Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya kamu mengingati (kekuasaan Kami dan mentauhidkan Kami).

(Adz-Dzaariyaat 51:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:50

51_50

(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): "Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.

(Adz-Dzaariyaat 51:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢

51:51

51_51

"Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu), sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata".

(Adz-Dzaariyaat 51:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 522 - ٥٢٢