(٥١٨) Muka surat 518

Surah Qaaf - سورة ق


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


50:1

50_1

Qaaf. Demi Al-Quran yang melimpah-limpah kemuliaan dan kebaikannya (bahawa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul yang diutus memberi peringatan dan amaran).

(Qaaf 50:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:2

50_2

(Kaum musyrik Makkah bukan sahaja mengingkari kerasulannya) bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka, dari kalangan mereka sendiri, seorang Rasul pemberi peringatan dan amaran (mengenai perkara hidup semula sesudah mati); lalu orang-orang yang kafir itu berkata: "Ini adalah satu perkara yang menakjubkan!

(Qaaf 50:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:3

50_3

"Adakah (kita akan kembali hidup) sesudah kita mati dan menjadi tanah? Itu adalah cara kembali yang jauh (dari kemungkinan, kerana jasad yang telah hancur tidak dapat diketahui lagi)".

(Qaaf 50:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:4

50_4

(Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar, kerana) Kami sedia mengetahui apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit dari (tubuh orang mati) mereka, serta ada di sisi Kami sebuah Kitab yang menyimpan (catitan segala perkara yang berlaku).

(Qaaf 50:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:5

50_5

(Mereka tidak mahu berfikir betul) bahkan mereka (terburu-buru) mendustakan kebenaran apabila sahaja sampainya kepada mereka; oleh sebab itu, mereka berada dalam keadaan yang serba kacau.

(Qaaf 50:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:6

50_6

(Kalaulah mereka menyangka Kami tidak berkuasa mengembalikan mereka hidup semula) maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka (dengan tidak bertiang) bagaimana Kami membinanya (dengan rapi) serta Kami menghiasinya (dengan bintang-bintang), dan dengan keadaan tidak ada padanya retak-renggang? -

(Qaaf 50:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:7

50_7

Dan juga (keadaan) bumi ini, (bagaimana) Kami bentangkan dia sebagai hamparan, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang terdiri kukuh, serta Kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang indah subur?

(Qaaf 50:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:8

50_8

(Kami adakan semuanya itu) untuk menjadi perhatian dan peringatan, (yang menunjukkan jalan kebenaran), kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadaNya (dengan taat dan berbakti).

(Qaaf 50:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:9

50_9

Dan juga Kami telah menurunkan dari langit air (hujan) yang banyak faedahnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman (buah-buahan) dan biji-bijian yang dituai;

(Qaaf 50:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:10

50_10

Serta pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang, yang mengeluarkan mayang, berlapis-lapis, lagi lebat putiknya;

(Qaaf 50:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:11

50_11

(Semuanya itu) sebagai rezeki bagi hamba-hamba Kami. Dan lagi Kami telah hidupkan dengan air itu bumi yang mati; demikianlah pula keadaan keluarnya (orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula).

(Qaaf 50:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:12

50_12

Sebelum mereka (yang menentang Nabi Muhammad) itu - kaum Nabi Nuh, dan "Ashaabur-Rassi" serta Thamud (kaum Nabi Soleh), telah juga mendustakan Rasul masing-masing,

(Qaaf 50:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:13

50_13

Dan juga Aad (kaum Nabi Hud), dan Firaun, serta kaum Nabi Lut,

(Qaaf 50:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:14

50_14

Dan juga penduduk "Aikah", serta kaum " Tubba' "; tiap-tiap satu kaum itu telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepadanya), lalu mereka ditimpa azab yang Aku janjikan.

(Qaaf 50:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨

50:15

50_15

(Setelah mereka melihat dan memerhatikan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan itu) maka adakah Kami telah lemah dengan ciptaan yang pertama itu (sehingga Kami tidak dapat mengadakannya semula? Tidak! Dan merekapun tidak mengingkari kekuasaan Kami). Bahkan mereka berada dalam keadaan keliru dan ragu-ragu tentang ciptaan makhluk-makhluk (hidup semula) dalam bentuk yang baharu.

(Qaaf 50:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 518 - ٥١٨