(٥٢٠) Muka surat 520


50:36

50_36

Dan berapa banyak kaum-kaum (yang ingkar) yang terdahulu daripada orang-orang musyrik Makkah itu Kami telah binasakan. Kaum-kaum itu lebih kekuatannya (dan kehandalannya) daripada mereka, lalu kaum-kaum itu keluar mencari perlindungan di merata-rata negeri. (Meskipun demikian keadaannya) dapatkah (mereka) menyelamatkan diri?

(Qaaf 50:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:37

50_37

Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati (yang sedar pada masa membacanya), atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya.

(Qaaf 50:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:38

50_38

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami sebarang susah payah.

(Qaaf 50:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:39

50_39

Oleh itu bersabarlah (wahai Muhammad) akan apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu itu), dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu (terutama) sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam.

(Qaaf 50:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:40

50_40

Serta bertasbihlah kepadaNya pada malam hari dan sesudah mengerjakan sembahyang.

(Qaaf 50:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:41

50_41

Dan dengarlah (apa yang diterangkan kepadamu sekarang ini mengenai hari kiamat), hari (malaikat yang menjadi) penyeru, menyeru (makhluk-makhluk yang telah mati) dari tempat yang dekat yang dapat didengar oleh semuanya),

(Qaaf 50:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:42

50_42

Iaitu hari mereka mendengar pekikan seruan yang menyatakan perkara yang benar; hari seruan itu ialah hari masing-masing keluar dari kubur.

(Qaaf 50:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:43

50_43

Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan, dan kepada Kamilah sahaja tempat kembali (sekalian makhluk).

(Qaaf 50:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:44

50_44

Pada hari bumi terbelah-belah untuk mereka segera keluar (daripadanya). Perbuatan (menghidupkan dan) menghimpunkan mereka di Padang Mahsyar itu, mudah bagi Kami melaksanakannya.

(Qaaf 50:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

50:45

50_45

Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan (dari berbagai tuduhan terhadapmu wahai Muhammad), dan engkau bukanlah seorang yang berkuasa memaksa mereka (supaya masing-masing beriman). Oleh itu, berilah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang takutkan janji azabKu.

(Qaaf 50:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

Surah Adz-Dzaariyaat - سورة الذاريات


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


51:1

51_1

Demi angin yang menerbang dan menaburkan (debu, biji-bijian benih, dan lain-lainnya), dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya, -

(Adz-Dzaariyaat 51:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

51:2

51_2

Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya (ke tempat yang dikehendaki), -

(Adz-Dzaariyaat 51:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

51:3

51_3

Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, -

(Adz-Dzaariyaat 51:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

51:4

51_4

Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya;

(Adz-Dzaariyaat 51:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

51:5

51_5

(Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar;

(Adz-Dzaariyaat 51:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠

51:6

51_6

Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku.

(Adz-Dzaariyaat 51:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 520 - ٥٢٠