(٥٢١) Muka surat 521


51:7

51_7

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya,

(Adz-Dzaariyaat 51:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:8

51_8

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, s.a.w).

(Adz-Dzaariyaat 51:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:9

51_9

Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah (dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran).

(Adz-Dzaariyaat 51:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:10

51_10

Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja,

(Adz-Dzaariyaat 51:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:11

51_11

(Iaitu) orang-orang yang tenggelam alam kejahilan, serta lalaikan (hari pembalasan).

(Adz-Dzaariyaat 51:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:12

51_12

Mereka bertanya (secara mengejek): "Bilakah datangnya hari pembalasan itu?"

(Adz-Dzaariyaat 51:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:13

51_13

(Jawabnya: hari itu ialah) hari mereka diseksa (dengan dibakar) atas api neraka, -

(Adz-Dzaariyaat 51:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:14

51_14

(Sambil dikatakan kepada mereka): "Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya".

(Adz-Dzaariyaat 51:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:15

51_15

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya.

(Adz-Dzaariyaat 51:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:16

51_16

(Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Adz-Dzaariyaat 51:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:17

51_17

Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari waktu malam, untuk mereka tidur.

(Adz-Dzaariyaat 51:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:18

51_18

Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun).

(Adz-Dzaariyaat 51:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:19

51_19

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).

(Adz-Dzaariyaat 51:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:20

51_20

Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin,

(Adz-Dzaariyaat 51:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:21

51_21

Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)?

(Adz-Dzaariyaat 51:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:22

51_22

Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu.

(Adz-Dzaariyaat 51:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:23

51_23

Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya (apa yang tersebut) itu tetap benar, (tidak patut diragu-ragukan) sebagaimana (tidak sepatutnya diragukan) benarnya kamu dapat berkata-kata.

(Adz-Dzaariyaat 51:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:24

51_24

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan?

(Adz-Dzaariyaat 51:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:25

51_25

Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Salam sejahtera kepadamu!" Ia menjawab: Salam sejahtera kepada kamu! "(Sambil berkata dalam hati): mereka ini orang-orang yang tidak dikenal.

(Adz-Dzaariyaat 51:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:26

51_26

Kemudian ia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang).

(Adz-Dzaariyaat 51:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:27

51_27

Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: "Silalah makan".

(Adz-Dzaariyaat 51:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:28

51_28

(Setelah dilihatnya mereka mereka tidak menjamah makanan itu), maka ia merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya), mereka berkata: "Janganlah engkau takut (wahai Ibrahim)". Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan.

(Adz-Dzaariyaat 51:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:29

51_29

(Mendengarkan berita yang mengembirakan itu), maka datanglah isterinya sambil menjerit (kehairanan) lalu menepuk mukanya sambil berkata: "Aku sudah tua, lagi mandul, (bagaimana aku boleh mendapat anak)?"

(Adz-Dzaariyaat 51:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١

51:30

51_30

Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman, (kami hanya menyampaikan sahaja); Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui".

(Adz-Dzaariyaat 51:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 521 - ٥٢١