(٥٢٣) Muka surat 523


51:52

51_52

Demikianlah (keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya samalah seperti keadaan kaummu wahai Muhammad) - tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu dari mereka, melainkan ada yang berkata: "Dia adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila".

(Adz-Dzaariyaat 51:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:53

51_53

Adakah mereka semua telah berpesan-pesan (dan mencapai kata sepakat) untuk melemparkan tuduhan itu ? (Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian), bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas (dalam keingkarannya).

(Adz-Dzaariyaat 51:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:54

51_54

Oleh itu, berpalinglah (wahai Muhammad) daripada mereka (yang menentangmu itu dan janganlah dihiraukan), kerana engkau tidak akan disalahkan (setelah engkau memberi amaran kepada mereka).

(Adz-Dzaariyaat 51:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:55

51_55

Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman.

(Adz-Dzaariyaat 51:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:56

51_56

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.

(Adz-Dzaariyaat 51:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:57

51_57

Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu.

(Adz-Dzaariyaat 51:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:58

51_58

Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.

(Adz-Dzaariyaat 51:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:59

51_59

(Setelah ternyata hakikat yang demikian), maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (yang menentang ajaran Nabi Muhammad) itu ada bahagiannya (dari azab seksa) seperti bahagian rakan-rakan mereka (kaum kafir yang telah lalu). Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaKu menyegerakan kedatangannya.

(Adz-Dzaariyaat 51:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

51:60

51_60

Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.

(Adz-Dzaariyaat 51:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

Surah At-Tuur - سورة الطور


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


52:1

52_1

Demi Gunung Tursina;

(At-Tuur 52:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:2

52_2

Dan demi Kitab yang tertulis dengan rapi -

(At-Tuur 52:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:3

52_3

Pada lembaran surat yang terbuka;

(At-Tuur 52:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:4

52_4

Dan demi "Al-Baitul Makmur";

(At-Tuur 52:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:5

52_5

Dan demi bumbung yang tinggi;

(At-Tuur 52:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:6

52_6

Dan demi laut yang penuh tepu (dengan kepanasan); -

(At-Tuur 52:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:7

52_7

Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku; -

(At-Tuur 52:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:8

52_8

Tidak ada sesiapapun yang dapat menolaknya; -

(At-Tuur 52:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:9

52_9

Pada hari langit (dan segala isinya) bergegar dengan sekuat-kuatnya.

(At-Tuur 52:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:10

52_10

Dan gunung-ganang bergerak dari tempatnya dengan cara yang luar biasa.

(At-Tuur 52:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:11

52_11

(Apabila berlaku yang demikian), maka kecelakaan dan kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran;

(At-Tuur 52:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:12

52_12

Iaitu orang-orang yang leka bermain-main dalam kesesatan.

(At-Tuur 52:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:13

52_13

Pada hari mereka ditolak ke alam neraka Jahannam dengan penolakan yang sekasar-kasarnya,

(At-Tuur 52:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣

52:14

52_14

(Dan dikatakan kepada mereka): "Inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

(At-Tuur 52:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 523 - ٥٢٣