(٥٢٧) Muka surat 527


53:27

53_27

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah, yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan,

(An-Najm 53:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:28

53_28

Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad).

(An-Najm 53:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:29

53_29

Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran Kami, dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata.

(An-Najm 53:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:30

53_30

(Kepentingan dunia) itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.

(An-Najm 53:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:31

53_31

Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; (diciptakan semuanya itu) untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya.

(An-Najm 53:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:32

53_32

(Iaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil (yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas keampunanNya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia mencipta kamu (berasal) dari tanah, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu; maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa.

(An-Najm 53:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:33

53_33

Adakah engkau mengetahui (keburukan) orang yang berpaling (dari menurut kebenaran kerana ia dihasut)?

(An-Najm 53:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:34

53_34

Dan setelah ia memberi sedikit pemberiannya, ia memutuskannya (kerana menurut hawa nafsunya)?

(An-Najm 53:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:35

53_35

Adakah ia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang ghaib sehingga ia dapat mengetahui (bahawa orang lain boleh menghalang gantinya dari apa yang akan menimpanya pada hari akhirat)?

(An-Najm 53:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:36

53_36

Atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam Kitab-kitab Nabi Musa -

(An-Najm 53:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:37

53_37

Dan juga (dalam Kitab-kitab) Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya (segala yang diperintahkan kepadanya)?

(An-Najm 53:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:38

53_38

(Dalam Kitab-kitab itu ditegaskan): Bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja);

(An-Najm 53:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:39

53_39

Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya;

(An-Najm 53:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:40

53_40

Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan (kepadanya, pada hari kiamat kelak);

(An-Najm 53:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:41

53_41

Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna;

(An-Najm 53:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:42

53_42

Dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahan (segala perkara);

(An-Najm 53:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:43

53_43

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menyebabkan (seseorang itu bergembira) tertawa, dan menyebabkan (seseorang itu berdukacita) menangis;

(An-Najm 53:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧

53:44

53_44

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang mematikan dan menghidupkan;

(An-Najm 53:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 527 - ٥٢٧