(٥٢٩) Muka surat 529


54:7

54_7

(Pada saat itu) masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran.

(Al-Qamar 54:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:8

54_8

Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. (Pada saat yang demikian), orang-orang yang kafir berkata: Hari ini ialah hari yang amat sukar!

(Al-Qamar 54:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:9

54_9

Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan (Rasulnya); iaitu mereka mendustakan hamba Kami (Nabi Nuh) serta mereka menuduhnya dengan berkata: Dia seorang gila dan dia telah diancam (dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama).

(Al-Qamar 54:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:10

54_10

Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku ini dikalahkan (oleh kaumku yang ingkar), oleh itu menangkanlah daku (terhadap mereka)!

(Al-Qamar 54:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:11

54_11

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit, dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah.

(Al-Qamar 54:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:12

54_12

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air (di sana sini), lalu bertemulah air (langit dan bumi) itu untuk (melakukan) satu perkara yang telah ditetapkan.

(Al-Qamar 54:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:13

54_13

Dan Kami bawa naik Nabi Nuh (berserta pengikut-pengikutnya) di atas (bahtera yang dibina) dari keping-keping papan dan paku;

(Al-Qamar 54:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:14

54_14

Yang belayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan Kami; (Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu) sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar!

(Al-Qamar 54:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:15

54_15

Dan demi sesungguhnya! Kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran, maka adakah orang yang mahu beringat dan insaf?

(Al-Qamar 54:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:16

54_16

Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu.

(Al-Qamar 54:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:17

54_17

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:18

54_18

(Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasulnya (lalu mereka dibinasakan); maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:19

54_19

Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang, pada hari nahas yang berlanjutan; -

(Al-Qamar 54:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:20

54_20

Yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.

(Al-Qamar 54:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:21

54_21

Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:22

54_22

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:23

54_23

(Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Soleh).

(Al-Qamar 54:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:24

54_24

Lalu mereka berkata: Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila!

(Al-Qamar 54:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:25

54_25

Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh.

(Al-Qamar 54:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:26

54_26

Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta, lagi sombong angkuh itu.

(Al-Qamar 54:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩

54:27

54_27

Sesungguhnya Kami menghantarkan unta betina (yang menjadi mukjizat) sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu (Kami perintahkan Rasul Kami): Tunggulah (apakah yang mereka akan lakukan) serta bersabarlah (terhadap tentangan mereka).

(Al-Qamar 54:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 529 - ٥٢٩