(٥٣٣) Muka surat 533


55:41

55_41

Orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya, lalu dipegang dari atas kepala dan kakinya (serta diseret ke neraka);

(Ar-Rahmaan 55:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:42

55_42

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:43

55_43

(Lalu dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka Jahannam yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya ".

(Ar-Rahmaan 55:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:44

55_44

Mereka (terus diseksa) berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang menggelegak yang cukup masak panasnya!

(Ar-Rahmaan 55:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:45

55_45

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:46

55_46

Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya (untuk dihitung amalnya), disediakan baginya dua Syurga, -

(Ar-Rahmaan 55:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:47

55_47

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:48

55_48

(Dua Syurga) yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan; -

(Ar-Rahmaan 55:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:49

55_49

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:50

55_50

Pada kedua-dua Syurga itu terdapat dua matair yang mengalir; -

(Ar-Rahmaan 55:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:51

55_51

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan.

(Ar-Rahmaan 55:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:52

55_52

Pada kedua Syurga itu terdapat dua macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan (yang biasa dan yang luar biasa).

(Ar-Rahmaan 55:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:53

55_53

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:54

55_54

Mereka (bersenang-senang di tempat masing-masing dalam Syurga itu dengan) berbaring di atas hamparan-hamparan, yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya - dari sutera tebal yang bersulam; dan buah-buahan kedua-dua Syurga itu dekat (kepada mereka) untuk dipetik.

(Ar-Rahmaan 55:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:55

55_55

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:56

55_56

Di dalam Syurga-syurga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin;

(Ar-Rahmaan 55:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:57

55_57

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:58

55_58

Bidadari-bidadari itu (cantik berseri) seperti permata delima dan marjan.

(Ar-Rahmaan 55:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:59

55_59

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:60

55_60

Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik - melainkan balasan yang baik juga?

(Ar-Rahmaan 55:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:61

55_61

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:62

55_62

Dan selain dari dua Syurga itu, dua Syurga lagi (untuk menjadi balasan bagi golongan peringkat yang kedua);

(Ar-Rahmaan 55:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:63

55_63

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:64

55_64

Kedua-duanya menghijau subur tanamannya;

(Ar-Rahmaan 55:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:65

55_65

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:66

55_66

Dalam kedua-dua Syurga itu terdapat dua matair yang terus menerus memancutkan airnya:

(Ar-Rahmaan 55:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣

55:67

55_67

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 533 - ٥٣٣