(٥٣٠) Muka surat 530


54:28

54_28

Dan khabarkanlah kepada mereka, bahawa sesungguhnya air (telaga mereka) terbahagi di antara mereka dengan unta itu, tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya (pada hari gilirannya).

(Al-Qamar 54:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:29

54_29

(Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya), lalu mereka memanggil kawan mereka (yang sanggup membunuhnya), dia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.

(Al-Qamar 54:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:30

54_30

Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:31

54_31

Sesungguhnya Kami hantarkan kepada mereka satu pekikan (yang dahsyat), lalu menjadilah mereka (hancur) seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak.

(Al-Qamar 54:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:32

54_32

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:33

54_33

(Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasulnya).

(Al-Qamar 54:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:34

54_34

Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut, Kami selamatkan mereka (dengan menyuruh mereka keluar dari situ) pada waktu jauh malam,

(Al-Qamar 54:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:35

54_35

Sebagai limpah kurnia dari Kami. Demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.

(Al-Qamar 54:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:36

54_36

Dan demi sesungguhnya! Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa Kami; dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

(Al-Qamar 54:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:37

54_37

Dan demi sesungguhnya! Mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya, lalu Kami hapuskan biji mata mereka, serta (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:38

54_38

Dan demi sesungguhnya! Mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari (esoknya).

(Al-Qamar 54:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:39

54_39

Lalu (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!

(Al-Qamar 54:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:40

54_40

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

(Al-Qamar 54:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:41

54_41

Dan demi sesungguhnya! Firaun dan kaumnya telah didatangi (Rasul-rasul) pemberi amaran.

(Al-Qamar 54:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:42

54_42

Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanya, lalu Kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa.

(Al-Qamar 54:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:43

54_43

Adakah orang-orang kafir kamu (wahai kaum musyrik Mekah), lebih baik (kekuatan, kekayaan dan kehandalannya) daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam Kitab-kitab Suci tentang kebebasan kamu (dari azab)?

(Al-Qamar 54:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:44

54_44

(Mereka tidak mempunyai sebarang bukti) bahkan mereka akan berkata (dengan angkuhnya): Kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri!

(Al-Qamar 54:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:45

54_45

Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.

(Al-Qamar 54:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:46

54_46

(Bukan kekalahan itu sahaja) bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya) dan (azab seksa) hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.

(Al-Qamar 54:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:47

54_47

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat (di dunia), dan (di akhirat pula mereka berada dalam) api Neraka.

(Al-Qamar 54:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:48

54_48

Semasa mereka diseret di dalam Neraka (dengan tertiarap) atas muka mereka, (serta dikatakan kepada mereka): Rasalah kamu bakaran api Neraka.

(Al-Qamar 54:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠

54:49

54_49

Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).

(Al-Qamar 54:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 530 - ٥٣٠