(٥٢٨) Muka surat 528


53:45

53_45

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menciptakan pasangan - lelaki dan perempuan, -

(An-Najm 53:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:46

53_46

Dari (setitis) air mani ketika dipancarkan (ke dalam rahim);

(An-Najm 53:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:47

53_47

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang tetap menghidupkan semula (makhluk-makhluk yang mati);

(An-Najm 53:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:48

53_48

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang memberikan (sesiapa yang dikehendakiNya) apa yang diperlukannya dan memberikannya tambahan yang boleh disimpan;

(An-Najm 53:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:49

53_49

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah Tuhan (Pencipta) "Bintang Syikra;

(An-Najm 53:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:50

53_50

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang membinasakan kaum "Aad" yang pertama (kaum Nabi Hud), -

(An-Najm 53:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:51

53_51

Dan kaum "Thamud" (kaum Nabi Soleh). Maka tidak ada seorangpun (dari kedua-dua kaum itu) yang dibiarkan hidup.

(An-Najm 53:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:52

53_52

Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu (telah juga dibinasakan). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas.

(An-Najm 53:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:53

53_53

Dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu, Dia lah yang (mengangkatnya ke angkasa dan) menghempaskannya ke bumi;

(An-Najm 53:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:54

53_54

Lalu (penduduk) bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya.

(An-Najm 53:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:55

53_55

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu (yang tidak terhingga itu) engkau ragu-ragukan (wahai manusia)?

(An-Najm 53:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:56

53_56

(Al-Quran) ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!

(An-Najm 53:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:57

53_57

Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu (hari kiamat);

(An-Najm 53:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:58

53_58

Tidak ada sesiapapun selain Allah yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara "hari kiamat" itu.

(An-Najm 53:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:59

53_59

Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini (sehingga kamu mengingkarinya)?

(An-Najm 53:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:60

53_60

Serta kamu tertawa (mengejek-ejeknya), dan kamu tidak mahu menangis (menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu)?

(An-Najm 53:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:61

53_61

Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan?

(An-Najm 53:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

53:62

53_62

Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah (yang telah menurunkan Al-Quran itu), dan beribadatlah kamu kepadaNya (dengan sepenuh-penuh tauhid).

(An-Najm 53:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

Surah Al-Qamar - سورة القمر


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


54:1

54_1

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan.

(Al-Qamar 54:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

54:2

54_2

Dan kalau mereka (kaum musyrik Mekah) melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata: (Ini ialah) sihir yang terus menerus berlaku.

(Al-Qamar 54:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

54:3

54_3

Dan (telah menjadi adat) mereka mendustakan (Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya) serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap (menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah).

(Al-Qamar 54:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

54:4

54_4

Dan sesungguhnya! Telah sampai kepada mereka (dengan perantaraan Al-Quran), sebahagian dari kisah-kisah dan berita (umat-umat yang telah lalu), yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka (dari perbuatan kufur itu).

(Al-Qamar 54:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

54:5

54_5

(Yang demikian ialah) pengajaran yang cukup sempurna; dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah (kepada mereka yang ingkar).

(Al-Qamar 54:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨

54:6

54_6

Oleh itu, berpalinglah dari mereka (wahai Muhammad dan janganlah dihiraukan). (Ingatlah) masa (malaikat) penyeru menyeru (mereka pada hari kiamat) kepada perkara yang tidak diingini (oleh orang yang bersalah);

(Al-Qamar 54:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 528 - ٥٢٨