(٥٢٦) Muka surat 526

Surah An-Najm - سورة النجم


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


53:1

53_1

Demi bintang semasa ia menjunam, -

(An-Najm 53:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:2

53_2

Rakan kamu (Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu), tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar), dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).

(An-Najm 53:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:3

53_3

Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.

(An-Najm 53:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:4

53_4

Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

(An-Najm 53:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:5

53_5

wahyu itu (disampaikan dan) diajarkan kepadanya oleh (malaikat jibril) yang amat kuat gagah, -

(An-Najm 53:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:6

53_6

Lagi yang mempunyai kebijaksanaan; kemudian ia memperlihatkan dirinya (kepada Nabi Muhammad) dengan rupanya asal, -

(An-Najm 53:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:7

53_7

Sedang ia berada di arah yang tinggi (di langit);

(An-Najm 53:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:8

53_8

Kemudian ia mendekatkan dirinya (kepada Nabi Muhammad), lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit,

(An-Najm 53:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:9

53_9

Sehingga menjadilah jarak (di antaranya dengan Nabi Muhammad) sekadar dua hujung busaran panah, atau lebih dekat lagi;

(An-Najm 53:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:10

53_10

Lalu Allah wahyukan kepada hambaNya (Muhammad, dengan perantaraan malaikat Jibril) apa yang telah diwahyukanNya.

(An-Najm 53:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:11

53_11

Hati (Nabi Muhammad) tidak mendustakan apa yang dilihatnya.

(An-Najm 53:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:12

53_12

Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu?

(An-Najm 53:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:13

53_13

Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang asal) sekali lagi,

(An-Najm 53:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:14

53_14

Di sisi "Sidratul-Muntaha";

(An-Najm 53:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:15

53_15

Yang di sisinya terletak Syurga "Jannatul-Makwa".

(An-Najm 53:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:16

53_16

(Nabi Muhammad melihat jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah) semasa " Sidratul Muntaha" itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga.

(An-Najm 53:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:17

53_17

Penglihatan (Nabi Muhammad) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat (akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya), dan tidak pula melampaui batas.

(An-Najm 53:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:18

53_18

Demi sesungguhnya, ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda (yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan) Tuhannya.

(An-Najm 53:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:19

53_19

(Setelah kamu - wahai kaum musyrik Makkah - mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak bahawa "Al-Laat" dan "Al-Uzza" -

(An-Najm 53:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:20

53_20

Serta "Manaat" yang ketiga, yang bertaraf rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah)?

(An-Najm 53:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:21

53_21

Patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki (yang kamu sukai), dan untuk Allah anak perempuan (yang kamu benci)?

(An-Najm 53:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:22

53_22

Pembahagian yang demikian, sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil.

(An-Najm 53:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:23

53_23

Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.

(An-Najm 53:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:24

53_24

Adakah manusia tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? (Tidak!).

(An-Najm 53:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:25

53_25

Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia.

(An-Najm 53:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦

53:26

53_26

(Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu) padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya.

(An-Najm 53:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 526 - ٥٢٦