Surah Al-Haaqqah - سورة الحاقة

Dengar Surah Al-Haaqqah

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

69_1

Saat yang tetap berlaku itu -

(Al-Haaqqah 69:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_2

Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu?

(Al-Haaqqah 69:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_3

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? (Saat itu ialah hari kiamat).

(Al-Haaqqah 69:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_4

Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari (kiamat) yang menggempar dan mengharukan itu.

(Al-Haaqqah 69:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_5

Maka (masing-masing menerima azab dunianya) - adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah dibinasakan dengan (petir) yang melampau dahsyatnya.

(Al-Haaqqah 69:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_6

Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, -

(Al-Haaqqah 69:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_7

Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka: batang-batang pohon kurma yang (tumbang dan) lompang.

(Al-Haaqqah 69:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_8

Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)?

(Al-Haaqqah 69:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 566 - ٥٦٦
69_9

Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan - dengan melakukan perkara-perkara yang salah.

(Al-Haaqqah 69:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_10

Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah.

(Al-Haaqqah 69:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_11

Sesungguhnya Kami, - ketika air (banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang), - telah mengangkut (serta menyelamatkan nenek moyang) kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh (yang bergerak laju pelayarannya).

(Al-Haaqqah 69:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_12

(Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran.

(Al-Haaqqah 69:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_13

Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup, -

(Al-Haaqqah 69:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_14

Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, -

(Al-Haaqqah 69:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_15

Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat, -

(Al-Haaqqah 69:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_16

Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan runtuh),

(Al-Haaqqah 69:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_17

Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya, dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu.

(Al-Haaqqah 69:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_18

Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi.

(Al-Haaqqah 69:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_19

Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): ` Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini!

(Al-Haaqqah 69:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_20

"Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!"

(Al-Haaqqah 69:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_21

Maka (dengan itu) tinggalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, -

(Al-Haaqqah 69:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_22

Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya), -

(Al-Haaqqah 69:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_23

Buah-buahannya dekat untuk dipetik.

(Al-Haaqqah 69:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_24

(Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)!"

(Al-Haaqqah 69:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_25

Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku, -

(Al-Haaqqah 69:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_26

"Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku.

(Al-Haaqqah 69:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_27

"Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi); -

(Al-Haaqqah 69:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_28

"Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun; -

(Al-Haaqqah 69:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_29

Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku".

(Al-Haaqqah 69:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_30

(Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka): "Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, -

(Al-Haaqqah 69:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_31

"Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; -

(Al-Haaqqah 69:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_32

"Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta, (dengan membelitkannya ke badannya)!

(Al-Haaqqah 69:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_33

"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar,

(Al-Haaqqah 69:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_34

"Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin.

(Al-Haaqqah 69:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧
69_35

"Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum kerabat serta sahabat handai (yang dapat menolongnya), -

(Al-Haaqqah 69:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_36

"Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur,

(Al-Haaqqah 69:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_37

"Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah".

(Al-Haaqqah 69:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_38

Maka Aku bersumpah: Demi segala (yang nyata) yang kamu melihatnya, -

(Al-Haaqqah 69:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_39

Dan segala (yang ghaib) yang kamu tidak melihatnya, -

(Al-Haaqqah 69:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_40

Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah (wahyu dari Kami) yang disampaikan oleh Rasul yang mulia.

(Al-Haaqqah 69:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_41

Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair (sebagaimana yang kamu dakwakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu beriman.

(Al-Haaqqah 69:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_42

Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang (sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan.

(Al-Haaqqah 69:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_43

(Al-Quran itu) diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.

(Al-Haaqqah 69:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_44

Dan kalaulah (Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu) mengatakan atas nama Kami secara dusta - sebarang kata-kata rekaan, -

(Al-Haaqqah 69:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_45

Sudah tentu Kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan Kami, -

(Al-Haaqqah 69:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_46

Kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya (supaya ia mati dengan serta-merta);

(Al-Haaqqah 69:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_47

Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat menghalang (tindakan Kami itu) daripada menimpanya.

(Al-Haaqqah 69:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_48

Dan sesungguhnya (Al-Quran) itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertaqwa.

(Al-Haaqqah 69:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_49

Dan sesungguhnya Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan (Al-Quran, maka Kami akan membalasnya).

(Al-Haaqqah 69:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_50

Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir (semasa mereka menerima balasan).

(Al-Haaqqah 69:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_51

Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini (dengan seyakin-yakinnya).

(Al-Haaqqah 69:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨
69_52

Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

(Al-Haaqqah 69:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 568 - ٥٦٨