(٥٦٧) Muka surat 567


69:9

69_9

Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan - dengan melakukan perkara-perkara yang salah.

(Al-Haaqqah 69:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:10

69_10

Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah.

(Al-Haaqqah 69:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:11

69_11

Sesungguhnya Kami, - ketika air (banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang), - telah mengangkut (serta menyelamatkan nenek moyang) kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh (yang bergerak laju pelayarannya).

(Al-Haaqqah 69:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:12

69_12

(Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran.

(Al-Haaqqah 69:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:13

69_13

Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup, -

(Al-Haaqqah 69:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:14

69_14

Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, -

(Al-Haaqqah 69:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:15

69_15

Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat, -

(Al-Haaqqah 69:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:16

69_16

Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan runtuh),

(Al-Haaqqah 69:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:17

69_17

Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya, dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu.

(Al-Haaqqah 69:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:18

69_18

Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi.

(Al-Haaqqah 69:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:19

69_19

Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): ` Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini!

(Al-Haaqqah 69:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:20

69_20

"Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!"

(Al-Haaqqah 69:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:21

69_21

Maka (dengan itu) tinggalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, -

(Al-Haaqqah 69:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:22

69_22

Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya), -

(Al-Haaqqah 69:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:23

69_23

Buah-buahannya dekat untuk dipetik.

(Al-Haaqqah 69:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:24

69_24

(Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)!"

(Al-Haaqqah 69:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:25

69_25

Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku, -

(Al-Haaqqah 69:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:26

69_26

"Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku.

(Al-Haaqqah 69:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:27

69_27

"Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi); -

(Al-Haaqqah 69:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:28

69_28

"Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun; -

(Al-Haaqqah 69:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:29

69_29

Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku".

(Al-Haaqqah 69:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:30

69_30

(Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka): "Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, -

(Al-Haaqqah 69:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:31

69_31

"Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; -

(Al-Haaqqah 69:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:32

69_32

"Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta, (dengan membelitkannya ke badannya)!

(Al-Haaqqah 69:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:33

69_33

"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar,

(Al-Haaqqah 69:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧

69:34

69_34

"Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin.

(Al-Haaqqah 69:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 567 - ٥٦٧