(٥٦٥) Muka surat 565


68:16

68_16

(Orang yang bersifat demikian, akan didedahkan kehinaannya) - Kami akan adakan tanda di atas hidungnya (yang berupa belalai itu).

(Al-Qalam 68:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:17

68_17

Sesungguhnya Kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana Kami timpakan tuan-tuan punya kebun (dari kaum yang telah lalu), ketika orang-orang itu bersumpah (bahawa) mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi; -

(Al-Qalam 68:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:18

68_18

Serta mereka tidak menyebut pengecualian.

(Al-Qalam 68:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:19

68_19

Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu (pada malam hari), sedang mereka semua tidur.

(Al-Qalam 68:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:20

68_20

Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya.

(Al-Qalam 68:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:21

68_21

Kemudian pada pagi-pagi, mereka panggil memanggil antara satu dengan yang lain -

(Al-Qalam 68:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:22

68_22

(Setengahnya berkata): "Pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya".

(Al-Qalam 68:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:23

68_23

Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik (katanya):

(Al-Qalam 68:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:24

68_24

"Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu".

(Al-Qalam 68:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:25

68_25

Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, dengan kepercayaan, (bahawa) mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu.

(Al-Qalam 68:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:26

68_26

Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata: "Sebenarnya kita sesat jalan, (ini bukanlah kebun kita)".

(Al-Qalam 68:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:27

68_27

(Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata: "Tidak! Kita tidak sesat), bahkan kita orang-orang yang dihampakan (dari hasil kebun kita, dengan sebab ingatan buruk kita sendiri)".

(Al-Qalam 68:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:28

68_28

Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka: "Bukankah aku telah katakan kepada kamu (semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya): amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah (serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu) ?"

(Al-Qalam 68:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:29

68_29

Mereka berkata (dengan sesalnya): "Maha Suci Tuhan Kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!"

(Al-Qalam 68:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:30

68_30

Kemudian setengahnya mengadap yang lain, sambil cela-mencela.

(Al-Qalam 68:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:31

68_31

Mereka berkata: "Aduhai celakanya kita! Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas.

(Al-Qalam 68:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:32

68_32

"Semoga Tuhan kita, (dengan sebab kita bertaubat) menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada (kebun yang telah binasa) itu; sesungguhnya, kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap".

(Al-Qalam 68:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:33

68_33

Demikianlah azab seksa (yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia), dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi; kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan (tentulah mereka beringat-ingat).

(Al-Qalam 68:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:34

68_34

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, disediakan bagi mereka taman-taman Syurga yang penuh nikmat, di sisi Tuhan mereka.

(Al-Qalam 68:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:35

68_35

Patutkah Kami (berlaku tidak adil, dengan) menjadikan orang-orang Islam (yang taat), sama seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur ingkar)?

(Al-Qalam 68:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:36

68_36

Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)?

(Al-Qalam 68:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:37

68_37

Adakah kamu mempunyai sesebuah Kitab (dari Allah) yang kamu baca dan pelajari?

(Al-Qalam 68:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:38

68_38

Bahawa di dalam Kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih?

(Al-Qalam 68:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:39

68_39

Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari Kami, yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan?

(Al-Qalam 68:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:40

68_40

Bertanyalah kepada mereka: "Siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin benarnya hukum: bahawa mereka akan mendapat di akhirat apa yang didapati oleh orang Islam?"

(Al-Qalam 68:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:41

68_41

Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu (yang sefaham dengan mereka? Kalau ada) maka hendaklah mereka membawanya, jika betul mereka orang-orang yang benar.

(Al-Qalam 68:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥

68:42

68_42

(Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman) akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara (hari kiamat), dan mereka diseru supaya sujud maka mereka tidak dapat melakukannya, -

(Al-Qalam 68:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 565 - ٥٦٥