(٥٦٩) Muka surat 569


70:11

70_11

Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain; (pada saat yang demikian) orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri,

(Al-Ma'aarij 70:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:12

70_12

Dan isteri serta saudaranya,

(Al-Ma'aarij 70:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:13

70_13

Dan kaum kerabatnya yang melindunginya,

(Al-Ma'aarij 70:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:14

70_14

Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi - kemudian (diharapkannya) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

(Al-Ma'aarij 70:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:15

70_15

Tidak sekali-kali (sebagaimana yang diharapkannya)! Sesungguhnya neraka (yang disediakan baginya) tetap menjulang-julang apinya,

(Al-Ma'aarij 70:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:16

70_16

(Membakar serta) menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota anggota tubuh badan,

(Al-Ma'aarij 70:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:17

70_17

Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling (dari kebenaran),

(Al-Ma'aarij 70:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:18

70_18

Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya).

(Al-Ma'aarij 70:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:19

70_19

Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut); -

(Al-Ma'aarij 70:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:20

70_20

Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah;

(Al-Ma'aarij 70:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:21

70_21

Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut;

(Al-Ma'aarij 70:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:22

70_22

Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang -

(Al-Ma'aarij 70:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:23

70_23

Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya;

(Al-Ma'aarij 70:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:24

70_24

Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum -

(Al-Ma'aarij 70:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:25

70_25

Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta);

(Al-Ma'aarij 70:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:26

70_26

Dan mereka yang percayakan hari pembalasan (dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya);

(Al-Ma'aarij 70:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:27

70_27

Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya, -

(Al-Ma'aarij 70:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:28

70_28

Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak patut (bagi seseorangpun) merasa aman terhadapnya;

(Al-Ma'aarij 70:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:29

70_29

Dan mereka yang menjaga kehormatannya, -

(Al-Ma'aarij 70:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:30

70_30

Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela;

(Al-Ma'aarij 70:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:31

70_31

Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas;

(Al-Ma'aarij 70:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:32

70_32

Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;

(Al-Ma'aarij 70:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:33

70_33

Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil (semasa mereka menjadi saksi);

(Al-Ma'aarij 70:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:34

70_34

Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;

(Al-Ma'aarij 70:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:35

70_35

Mereka (yang demikian sifatnya) ditempatkan di dalam Syurga dengan diberikan penghormatan.

(Al-Ma'aarij 70:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:36

70_36

Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir, yang menentangmu (wahai Muhammad) datang berkejaran ke sisimu -

(Al-Ma'aarij 70:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:37

70_37

(Sambil mereka) berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu.

(Al-Ma'aarij 70:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:38

70_38

Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam Syurga yang penuh nikmat (sedang ia tidak beriman)?

(Al-Ma'aarij 70:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩

70:39

70_39

Tidak sekali-kali! (Mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasukinya). Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya.

(Al-Ma'aarij 70:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 569 - ٥٦٩