(٥٧٠) Muka surat 570


70:40

70_40

Maka Aku bersumpah dengan (kebesaranKu) Tuhan yang menguasai (seluruh alam, meliputi) tempat-tempat terbit (matahari dan bulan bintang) dan tempat-tempat tenggelamnya, - sesungguhnya Kami berkuasa -

(Al-Ma'aarij 70:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

70:41

70_41

(Membinasakan mereka, serta) menggantikan mereka dengan makhluk-makluk yang lebih baik dari mereka; dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan.

(Al-Ma'aarij 70:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

70:42

70_42

Oleh itu, biarkanlah mereka (wahai Muhammad) tenggelam dalam kesesatannya dan leka bermain-main (dalam dunianya), sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan)! -

(Al-Ma'aarij 70:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

70:43

70_43

Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju (ke Padang Mahsyar) dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke (tempat) berhala-berhala (yang mereka sembah dahulu),

(Al-Ma'aarij 70:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

70:44

70_44

Sambil pandangan mereka tunduk, serta mereka diliputi kehinaan; itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka.

(Al-Ma'aarij 70:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

Surah Nuh - سورة نوح


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


71:1

71_1

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, (dengan berfirman kepadanya): "Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya".

(Nuh 71:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:2

71_2

dia pun (menyeru mereka dengan) berkata: "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu, sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata;

(Nuh 71:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:3

71_3

"Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertaqwalah kepadaNya, serta taatlah kamu kepadaku;

(Nuh 71:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:4

71_4

"Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan memberi kamu hidup (dengan tidak terkena azab) hingga ke suatu masa yang tertentu; (maka segeralah beribadat dan bertaqwa) kerana sesungguhnya ajal (yang telah ditetapkan) Allah, apabila sampai masanya, tidak dapat ditangguhkan; kalaulah kamu mengetahui (hakikat ini tentulah kamu segera beriman)".

(Nuh 71:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:5

71_5

(Setelah puas menyeru mereka), Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam (supaya mereka beriman);

(Nuh 71:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:6

71_6

"Maka seruanku itu tidak memberikan mereka (sesuatu faedah pun) selain daripada menambahi mereka melarikan diri (dari kebenaran).

(Nuh 71:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:7

71_7

"Dan sesungguhnya aku, tiap-tiap kali menyeru mereka (beriman) supaya Engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, - mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing, dan berselubung dengan pakaiannya, serta berdegil dengan keingkarannya, dan berlaku sombong takbur dengan melampau.

(Nuh 71:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:8

71_8

"Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang;

(Nuh 71:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:9

71_9

"Selain dari itu, aku (berulang-ulang) menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus-terang, dan menyeru mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan.

(Nuh 71:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠

71:10

71_10

"Sehingga aku berkata (kepada mereka): `Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun.

(Nuh 71:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 570 - ٥٧٠