Surah Al-Balad - سورة البلد

Dengar Surah Al-Balad

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

90_1

Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini;

(Al-Balad 90:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_2

Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas),

(Al-Balad 90:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_3

Demi manusia yang melahirkan zuriat, dan zuriat yang dilahirkannya;

(Al-Balad 90:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_4

Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya);

(Al-Balad 90:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_5

Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)?

(Al-Balad 90:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_6

Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa).

(Al-Balad 90:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_7

Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu?

(Al-Balad 90:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_8

(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) -

(Al-Balad 90:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_9

Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)?

(Al-Balad 90:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_10

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)?

(Al-Balad 90:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_11

Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan;

(Al-Balad 90:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_12

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu?

(Al-Balad 90:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_13

(Di antara amal-amal itu - bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi;

(Al-Balad 90:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_14

Atau memberi makan pada hari kelaparan -

(Al-Balad 90:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_15

Kepada anak yatim dari kaum kerabat,

(Al-Balad 90:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_16

Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah.

(Al-Balad 90:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_17

Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.

(Al-Balad 90:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_18

(Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga).

(Al-Balad 90:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_19

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan pihak kiri. -

(Al-Balad 90:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤
90_20

Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).

(Al-Balad 90:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 594 - ٥٩٤