Surah At-Takaathur - سورة التكاثر

Dengar Surah At-Takaathur

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'

102_1

Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), -

(At-Takaathur 102:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_2

Sehingga kamu masuk kubur.

(At-Takaathur 102:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_3

Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)!

(At-Takaathur 102:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_4

Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk pada hari kiamat)!

(At-Takaathur 102:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_5

Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui - (apa yang kamu akan hadapi) - dengan pengetahuan yang yakin, (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).

(At-Takaathur 102:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_6

(Ingatlah) demi sesungguhnya! - Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.

(At-Takaathur 102:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_7

Selepas itu - demi sesungguhnya! - kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)!

(At-Takaathur 102:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠
102_8

Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)!

(At-Takaathur 102:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 600 - ٦٠٠