(٥٧١) Muka surat 571


71:11

71_11

"(Sekiranya kamu berbuat demikian), Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah, kepada kamu;

(Nuh 71:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:12

71_12

"Dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-pinak; dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengalir di dalamnya).

(Nuh 71:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:13

71_13

"Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah (dan kekuasaanNya), -

(Nuh 71:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:14

71_14

"Padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat?

(Nuh 71:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:15

71_15

"Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat,

(Nuh 71:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:16

71_16

"Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang),

(Nuh 71:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:17

71_17

"Dan Allah telah menumbuhkan kamu (hidup dari benda-benda yang berasal) dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna,

(Nuh 71:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:18

71_18

"Kemudian Ia mengembalikan kamu ke dalam bumi (sesudah mati), dan mengeluarkan kamu daripadanya (sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan), dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya?

(Nuh 71:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:19

71_19

"Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan,

(Nuh 71:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:20

71_20

"Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya".

(Nuh 71:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:21

71_21

Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya, mereka telah menderhaka kepadaku, dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak-pinaknya tidak menambahinya melainkan kerugian (di akhirat kelak).

(Nuh 71:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:22

71_22

"Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya (untuk menentang seruanku).

(Nuh 71:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:23

71_23

"Dan (ketua-ketua) mereka (menghasut dengan) berkata: `Jangan kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, terutama (penyembahan) Wadd, dan Suwaa', dan Yaghuth, dan Ya'uuq, serta Nasr.

(Nuh 71:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:24

71_24

"Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan (dari umat manusia); dan (dengan yang demikian) janganlah Engkau (wahai Tuhanku) menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua".

(Nuh 71:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:25

71_25

Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan (dengan banjir dan taufan), kemudian (pada hari akhirat) dimasukkan ke dalam neraka; maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang lain dari Allah (yang dapat memberikan pertolongan).

(Nuh 71:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:26

71_26

Dan Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi!

(Nuh 71:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:27

71_27

"Kerana sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka (hidup), nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar.

(Nuh 71:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١

71:28

71_28

"Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!"

(Nuh 71:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 571 - ٥٧١