(٥٦٣) Muka surat 563


67:13

67_13

Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, (sama sahaja keadaannya kepada Allah), kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada.

(Al-Mulk 67:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:14

67_14

Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya!

(Al-Mulk 67:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:15

67_15

Dia lah yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya).

(Al-Mulk 67:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:16

67_16

Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta (melenyapkan kamu di bawahnya)?

(Al-Mulk 67:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:17

67_17

Atau patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranKu?

(Al-Mulk 67:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:18

67_18

Dan demi sesungguhnya! orang-orang (kafir) yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan); dengan yang demikian, (perhatikanlah) bagaimana buruknya kesan kemurkaanKu.

(Al-Mulk 67:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:19

67_19

Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan (kekuasaan Allah pada) burung-burung yang terbang di atas mereka, (siapakah yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Mulk 67:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:20

67_20

Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah Yang Maha Pemurah? (Sebenarnya) orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.

(Al-Mulk 67:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:21

67_21

Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekiNya? (Tidak ada sesiapapun), bahkan mereka (yang musyrik itu) kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri (dari kebenaran).

(Al-Mulk 67:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:22

67_22

Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh) tersungkur di atas mukanya: boleh mendapat hidayah - atau orang yang berjalan tegak betul, melalui jalan yang lurus rata?

(Al-Mulk 67:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:23

67_23

Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur".

(Al-Mulk 67:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:24

67_24

Katakanlah lagi: "Dia lah yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan".

(Al-Mulk 67:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:25

67_25

Dan mereka (yang ingkar) berkata: "Bilakah datangnya (hari kiamat) yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?"

(Al-Mulk 67:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣

67:26

67_26

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang masa kedatangannya) hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata".

(Al-Mulk 67:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 563 - ٥٦٣