(٥٦٤) Muka surat 564


67:27

67_27

Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya!".

(Al-Mulk 67:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

67:28

67_28

Tanyalah (wahai Muhammad, kepada mereka): "Bagaimana fikiran kamu, jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku (sebagaimana yang kamu harap-harapkan), atau Ia memberi rahmat kepada kami (sehingga kami dapat mengalahkan kamu), - maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?".

(Al-Mulk 67:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

67:29

67_29

Tegaskan (wahai Muhammad, kepada mereka): "Allah Dia lah Yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadaNya, dan yang kepadaNya kami berserah diri; oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".

(Al-Mulk 67:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

67:30

67_30

Katakanlah lagi: "Bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang lenyap (di telan bumi), maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?".

(Al-Mulk 67:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

Surah Al-Qalam - سورة القلم


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


68:1

68_1

Nuun. Demi Pena dan apa yang mereka tulis, -

(Al-Qalam 68:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:2

68_2

Engkau (wahai Muhammad) - dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu - bukanlah seorang gila (sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik, bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana).

(Al-Qalam 68:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:3

68_3

Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar, yang tidak putus-putus, (sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam);

(Al-Qalam 68:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:4

68_4

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.

(Al-Qalam 68:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:5

68_5

Maka (tidak lama lagi) engkau akan melihat, dan mereka juga akan melihat, -

(Al-Qalam 68:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:6

68_6

Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua.

(Al-Qalam 68:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:7

68_7

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.

(Al-Qalam 68:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:8

68_8

Oleh itu (berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan) janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan (agama Allah).

(Al-Qalam 68:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:9

68_9

Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur (menurut kemahuan mereka), supaya mereka juga bertolak ansur berlemah-lembut (pada zahirnya terhadapmu).

(Al-Qalam 68:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:10

68_10

Dan janganlah engkau (berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan) menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya), -

(Al-Qalam 68:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:11

68_11

Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah belahkan orang ramai), -

(Al-Qalam 68:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:12

68_12

Yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang amat berdosa, -

(Al-Qalam 68:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:13

68_13

Yang jahat kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya.

(Al-Qalam 68:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:14

68_14

Adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak-pinaknya (maka ia mendustakan agama Kami)? -

(Al-Qalam 68:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤

68:15

68_15

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan Kami, ia berkata: " (Ini ialah) cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala".

(Al-Qalam 68:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 564 - ٥٦٤