(٥٣٤) Muka surat 534


55:68

55_68

Pada keduanya juga terdapat buah-buahan, serta pohon-pohon kurma dan delima,

(Ar-Rahmaan 55:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:69

55_69

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:70

55_70

Dalam kedua-dua Syurga itu juga terdapat (teman-teman) yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya;

(Ar-Rahmaan 55:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:71

55_71

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:72

55_72

Ia itu bidadari-bidadari, yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing;

(Ar-Rahmaan 55:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:73

55_73

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:74

55_74

(Bidadari-bidadari itu) tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin;

(Ar-Rahmaan 55:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:75

55_75

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:76

55_76

Penduduk Syurga itu (bersenang-senang di dalamnya dengan) berbaring di atas (bantal-bantal dan) cadar-cadar yang hijau warnanya serta permaidani-permaidani yang sangat indah.

(Ar-Rahmaan 55:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:77

55_77

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

(Ar-Rahmaan 55:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

55:78

55_78

Maha Sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

(Ar-Rahmaan 55:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

Surah Al-Waaqi'ah - سورة الواقعة


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


56:1

56_1

Apabila berlaku hari kiamat itu,

(Al-Waaqi'ah 56:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:2

56_2

Tiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya.

(Al-Waaqi'ah 56:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:3

56_3

Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), dan meninggikan (golongan yang taat).

(Al-Waaqi'ah 56:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:4

56_4

(Ia berlaku) semasa bumi bergoncang dengan sebebar-benar goncangan.

(Al-Waaqi'ah 56:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:5

56_5

Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya,

(Al-Waaqi'ah 56:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:6

56_6

Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran,

(Al-Waaqi'ah 56:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:7

56_7

Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya);

(Al-Waaqi'ah 56:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:8

56_8

Iaitu puak pihak kanan; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu?

(Al-Waaqi'ah 56:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:9

56_9

Dan puak pihak kiri; - alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu?

(Al-Waaqi'ah 56:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:10

56_10

Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di dunia), - yang akan mendahului (mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak);

(Al-Waaqi'ah 56:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:11

56_11

Mereka itulah orang-orang yang didampingkan (di sisi Allah),

(Al-Waaqi'ah 56:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:12

56_12

(Tinggal menetap) di dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat.

(Al-Waaqi'ah 56:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:13

56_13

(Di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu;

(Al-Waaqi'ah 56:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:14

56_14

Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian.

(Al-Waaqi'ah 56:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:15

56_15

(Mereka duduk di dalam Syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata;

(Al-Waaqi'ah 56:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤

56:16

56_16

Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan.

(Al-Waaqi'ah 56:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 534 - ٥٣٤