(٦٠٢) Muka surat 602

Surah Quraisy - سورة قريش


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


106:1

106_1

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)

(Quraisy 106:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

106:2

106_2

(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),

(Quraisy 106:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

106:3

106_3

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,

(Quraisy 106:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

106:4

106_4

Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.

(Quraisy 106:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

Surah Al-Maa'uun - سورة الماعون


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


107:1

107_1

Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)?

(Al-Maa'uun 107:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

107:2

107_2

Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,

(Al-Maa'uun 107:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

107:3

107_3

Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.

(Al-Maa'uun 107:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

107:4

107_4

(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang -

(Al-Maa'uun 107:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

107:5

107_5

(laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya;

(Al-Maa'uun 107:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

107:6

107_6

(Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),

(Al-Maa'uun 107:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

107:7

107_7

Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

(Al-Maa'uun 107:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

Surah Al-Kauthar - سورة الكوثر


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


108:1

108_1

Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat).

(Al-Kauthar 108:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

108:2

108_2

Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).

(Al-Kauthar 108:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢

108:3

108_3

Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya).

(Al-Kauthar 108:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 602 - ٦٠٢