(٢٦٦) Muka surat 266


15:71

15_71

Nabi Lut berkata: "Di sini ada anak-anak perempuanku, kalaulah kamu mahu melakukan (secara halal).

(Al-Hijr 15:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:72

15_72

Demi umurmu (wahai Muhammad), sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka.

(Al-Hijr 15:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:73

15_73

Akhirnya merekapun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, ketika matahari terbit.

(Al-Hijr 15:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:74

15_74

Maka Kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang-balik (tertimbus segala yang ada di muka buminya), dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar.

(Al-Hijr 15:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:75

15_75

Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya.

(Al-Hijr 15:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:76

15_76

Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu, terletak di jalan yang tetap (dilalui orang).

(Al-Hijr 15:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:77

15_77

Sesungguhnya keadaan yang demikian, mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman.

(Al-Hijr 15:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:78

15_78

Dan sebenarnya penduduk kampung "Aikah" adalah orang-orang yang berlaku zalim.

(Al-Hijr 15:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:79

15_79

Maka Kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan; dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang (yang masih dilalui orang).

(Al-Hijr 15:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:80

15_80

Dan demi sesungguhnya penduduk "Al-Hijr" telah mendustakan Rasul-rasul.

(Al-Hijr 15:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:81

15_81

Dan Kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda (yang membuktikan kebenaran agama dan Rasul Kami); dalam pada itu, mereka terus juga berpaling (mengingkarinya).

(Al-Hijr 15:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:82

15_82

Dan mereka memahat sebahagian dari gunung-ganang, sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman (dari sesuatu bahaya).

(Al-Hijr 15:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:83

15_83

Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan pada bumi waktu pagi.

(Al-Hijr 15:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:84

15_84

Maka apa yang mereka telah usahakan itu, tidak dapat menolong mereka sedikit pun.

(Al-Hijr 15:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:85

15_85

Dan (ingatlah) tiadalah Kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat; dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang; oleh itu biarkanlah (golongan kafir yang mendustakanmu itu wahai Muhammad) serta layanlah mereka dengan cara yang elok.

(Al-Hijr 15:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:86

15_86

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang menciptakan sekalian makhluk, lagi Yang Maha Mengetahui (akan hal mereka).

(Al-Hijr 15:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:87

15_87

Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya.

(Al-Hijr 15:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:88

15_88

Janganlah engkau menujukan pandanganmu (serta menaruh hati) kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (yang kafir itu) dan janganlah engkau merasa dukacita terhadap mereka (kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari golongan fakir miskin).

(Al-Hijr 15:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:89

15_89

Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku ini, adalah seorang Rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata (tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar)".

(Al-Hijr 15:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦

15:90

15_90

(Kami berikan kepadamu Al-Faatihah dan Al-Quran) samalah seperti Kami menurunkan (Kitab-kitab) kepada orang-orang yang membahagi-bahagi. -

(Al-Hijr 15:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 266 - ٢٦٦