(٢٧١) Muka surat 271


16:35

16_35

Dan berkatalah orang-orang kafir musyrik: "Kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripadanya sesuatupun, - (tidak) kami dan tidak juga datuk nenek kami; - dan tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya". Demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. (Apa yang mereka katakan itu adalah salah semata-mata) kerana bukankah Rasul-rasul semuanya tidak bertanggungjawab selain daripada menyampaikan (kehendak dan hukum Allah) dengan cara yang jelas nyata?

(Al-Nahl 16:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:36

16_36

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya.

(Al-Nahl 16:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:37

16_37

Jika engkau (wahai Muhammad) terlalu tamak (inginkan mereka beroleh hidayah petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkanNya; dan tiadalah bagi mereka sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan.

(Al-Nahl 16:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:38

16_38

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh (sambil berkata): "Allah tidak akan membangkitkan semula orang-orang yang telah mati". (Itu tidak benar), bahkan janji Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati) tetap benar; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

(Al-Nahl 16:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:39

16_39

(Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati) untuk menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya, dan supaya orang-orang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta.

(Al-Nahl 16:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:40

16_40

Sesungguhnya perkataan Kami kepada sesuatu apabila Kami kehendaki, hanyalah Kami berkata kepadanya: "Jadilah engkau! ", maka menjadilah ia.

(Al-Nahl 16:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:41

16_41

Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, sesudah mereka dianiaya (ditindas oleh musuh-musuh Islam), Kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik; dan sesungguhnya pahala (amal mereka yang baik itu) lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahui.

(Al-Nahl 16:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١

16:42

16_42

Mereka itu ialah) orang-orang yang bersabar (menanggung kezaliman) dan berserah diri kepada Tuhannya.

(Al-Nahl 16:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 271 - ٢٧١