(٣١٢) Muka surat 312


19:96

19_96

. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.

(Maryam 19:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

19:97

19_97

Maka sesungguhnya Kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertaqwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya.

(Maryam 19:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

19:98

19_98

Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang Kami telah binasakan sebelum mereka; engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorangpun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu.

(Maryam 19:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

Surah Taha - سورة طه


Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.'


20:1

20_1

Taa' Haa.

(Taha 20:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:2

20_2

Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan.

(Taha 20:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:3

20_3

Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah. Allah

(Taha 20:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:4

20_4

(Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.

(Taha 20:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:5

20_5

Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.

(Taha 20:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:6

20_6

Dia lah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.

(Taha 20:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:7

20_7

Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, (maka yang demikian tidaklah perlu), kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi.

(Taha 20:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:8

20_8

Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNyalah segala nama yang baik.

(Taha 20:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:9

20_9

Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?

(Taha 20:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:10

20_10

Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada isterinya: "Berhentilah! Sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu: penunjuk jalan.

(Taha 20:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:11

20_11

Maka apabila ia sampai ke tempat api itu (kedengaran) ia diseru: "Wahai Musa! " -

(Taha 20:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢

20:12

20_12

"Sesungguhnya Aku Tuhanmu! Maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di Wadi Tuwa yang suci.

(Taha 20:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 312 - ٣١٢