(٣١٥) Muka surat 315


20:52

20_52

Nabi Musa menjawab: "Pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah Kitab; Tuhanku tidak pernah keliru dan Ia juga tidak pernah lupa".

(Taha 20:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:53

20_53

(Dia lah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu-lalang; dan Ia juga telah menurunkan hujan dari langit. Maka Kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya.

(Taha 20:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:54

20_54

Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah, bagi orang-orang yang berakal fikiran.

(Taha 20:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:55

20_55

Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi.

(Taha 20:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:56

20_56

Dan demi sesungguhnya! Kami telah tunjukkan kepada Firaun segala tanda-tanda yang membukti kekuasaan Kami; dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman.

(Taha 20:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:57

20_57

Firaun berkata: "Patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?

(Taha 20:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:58

20_58

"Kalau demikian, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu! Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu, yang kita bersama tidak akan memungkirinya, di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak".

(Taha 20:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:59

20_59

Nabi Musa menjawab: "Tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu dhuha".

(Taha 20:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:60

20_60

Maka Firaun pun berangkat dari majlis itu. Ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu-dayanya, kemudian ia datang ke tempat perlawanan.

(Taha 20:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:61

20_61

Nabi Musa berkata kepada mereka: "Celakalah kamu kelak! Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah, kerana dengan sebab itu Ia akan membinasakan kamu dengan azab seksa; dan sesungguhnya orang yang berdusta, tetap hampa dan kecewa".

(Taha 20:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:62

20_62

Maka merekapun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan.

(Taha 20:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:63

20_63

Mereka berkata: "Dua orang ini, sebenarnya dua ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kamu yang utama.

(Taha 20:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥

20:64

20_64

"Oleh itu, satukanlah segala cara helah kamu, kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya; dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini".

(Taha 20:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 315 - ٣١٥