(٣١٨) Muka surat 318


20:88

20_88

"Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu (patung) seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara, lalu mereka berkata: "Ini ialah tuhan kamu dan tuhan bagi Musa, tetapi Musa telah lupa!"

(Taha 20:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:89

20_89

Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka, dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka?

(Taha 20:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:90

20_90

Dan demi sesungguhnya, Nabi Harun telahpun berkata kepada mereka sebelum itu: "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatNya; oleh itu, ikutlah daku dan taatlah akan perintahku".

(Taha 20:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:91

20_91

Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini, (bahkan) kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami".

(Taha 20:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:92

20_92

(Sekembalinya), Nabi Musa berkata: "Wahai Harun, apakah maniknya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat,

(Taha 20:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:93

20_93

"Daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku?"

(Taha 20:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:94

20_94

Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! Janganlah engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' "

(Taha 20:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:95

20_95

(Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu) bertanya: "Apa pula halmu, wahai Samiri?"

(Taha 20:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:96

20_96

Ia menjawab:" Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku mencampakkannya; dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku".

(Taha 20:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:97

20_97

Nabi Musa berkata kepada Samiri: "Jika demikian, pergilah, (engkau adalah diusir dan dipulaukan), kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini: ` Jangan sentuh daku ', dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan (sekarang) lihatlah kepada tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap.

(Taha 20:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨

20:98

20_98

"Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuanNya akan tiap-tiap sesuatu".

(Taha 20:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 318 - ٣١٨