(٣٢٠) Muka surat 320


20:114

20_114

Maka Maha Tinggilah Allah, yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Benar (pada segala-galanya). Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku".

(Taha 20:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:115

20_115

Dan demi sesungguhnya, Kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa; dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh.

(Taha 20:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:116

20_116

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud, melainkan Iblis, ia enggan sujud.

(Taha 20:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:117

20_117

Maka, Kami berfirman: "Wahai Adam sesungguhnya Iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu; oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari Syurga, kerana dengan yang demikian engkau (dan isterimu) akan menderita.

(Taha 20:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:118

20_118

"Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam Syurga itu dan tidak akan bertelanjang.

(Taha 20:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:119

20_119

"Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu, dan tidak akan merasa panas matahari".

(Taha 20:119) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:120

20_120

Setelah itu maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepadanya, dengan berkata: "Wahai Adam, mahukah, aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap?"

(Taha 20:120) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:121

20_121

Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari Syurga; dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan (dari mencapai hajatnya).

(Taha 20:121) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:122

20_122

Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.

(Taha 20:122) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:123

20_123

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama, dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.

(Taha 20:123) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:124

20_124

"Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta".

(Taha 20:124) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠

20:125

20_125

Ia berkata: "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu melihat?"

(Taha 20:125) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 320 - ٣٢٠