(٣٢٤) Muka surat 324


21:25

21_25

Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepadaKu".

(Al-Anbiyaa' 21:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:26

21_26

Dan mereka (yang musyrik) berkata: "(Allah) Ar-Rahman mempunyai anak". Maha Sucilah Ia. Bahkan (mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu) ialah hamba-hambaNya yang dimuliakan.

(Al-Anbiyaa' 21:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:27

21_27

Mereka tidak mendahuluiNya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkanNya.

(Al-Anbiyaa' 21:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:28

21_28

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (yang telah mereka lakukan), dan apa yang di belakang mereka (yang akan mereka lakukan); dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredhai Allah; dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabNya.

(Al-Anbiyaa' 21:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:29

21_29

Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.

(Al-Anbiyaa' 21:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:30

21_30

Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?

(Al-Anbiyaa' 21:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:31

21_31

Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani.

(Al-Anbiyaa' 21:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:32

21_32

Dan Kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda (kekuasaan Kami) yang ada padanya.

(Al-Anbiyaa' 21:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:33

21_33

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).

(Al-Anbiyaa' 21:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:34

21_34

Dan Kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal (di dunia ini). Maka kalau engkau meninggal dunia (wahai Muhammad), adakah mereka akan hidup selama-lamanya?

(Al-Anbiyaa' 21:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤

21:35

21_35

Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan.

(Al-Anbiyaa' 21:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 324 - ٣٢٤