(٣٢٦) Muka surat 326


21:45

21_45

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu (Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku); dan sudah tentu orang-orang yang pekak tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran, (maka janganlah kamu menjadi pekak kerana azab Tuhan amatlah berat).

(Al-Anbiyaa' 21:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:46

21_46

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata: "Aduhai celakanya kami! Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri)!"

(Al-Anbiyaa' 21:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:47

21_47

Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikitpun; dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi (sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung); dan cukuplah Kami sebagai Penghitung.

(Al-Anbiyaa' 21:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:48

21_48

Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Kitab (Taurat) yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan yang menjadi cahaya yang menerangi, serta yang mengandungi pengajaran, bagi orang-orang yang mahu bertaqwa.

(Al-Anbiyaa' 21:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:49

21_49

Iaitu mereka yang takut (melanggar hukum-hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan (peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada) hari kiamat.

(Al-Anbiyaa' 21:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:50

21_50

Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat, yang Kami turunkan (kepada Nabi Muhammad); dengan keadaan yang demikian maka patutkah kamu mengingkarinya?

(Al-Anbiyaa' 21:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:51

21_51

Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan yang benar dalam bertauhid, dan Kami adalah mengetahui akan halnya.

(Al-Anbiyaa' 21:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:52

21_52

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?"

(Al-Anbiyaa' 21:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:53

21_53

Mereka menjawab: "Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya".

(Al-Anbiyaa' 21:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:54

21_54

Ia berkata: "Sesungguhnya kamu dan datuk-nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata".

(Al-Anbiyaa' 21:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:55

21_55

Mereka bertanya: "Adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar (sebagai seorang Rasul), atau engkau dari orang-orang yang bermain-main sahaja?"

(Al-Anbiyaa' 21:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:56

21_56

Ia menjawab: "(Bukan bermain-main) bahkan (untuk menegaskan bahawa) Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Dia lah yang menciptanya; dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu.

(Al-Anbiyaa' 21:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦

21:57

21_57

"Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu, sesudah kamu pergi meninggalkan (rumah berhala ini)".

(Al-Anbiyaa' 21:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 326 - ٣٢٦