(٣٢٧) Muka surat 327


21:58

21_58

Lalu ia memecahkan semuanya berketul-ketul, kecuali sebuah berhala mereka yang besar (dibiarkannya), supaya mereka kembali kepadanya.

(Al-Anbiyaa' 21:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:59

21_59

(Setelah melihat kejadian itu) mereka bertanya: "Siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap tuhan-tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim".

(Al-Anbiyaa' 21:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:60

21_60

(Setengah dari) mereka berkata: "Kami ada mendengar seorang anak muda bernama Ibrahim, mencacinya".

(Al-Anbiyaa' 21:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:61

21_61

(Ketua-ketua) mereka berkata: "Jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan (tindakan mengenainya).

(Al-Anbiyaa' 21:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:62

21_62

(Setelah ia dibawa ke situ) mereka bertanya: "Engkaukah yang melakukan demikian kepada tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"

(Al-Anbiyaa' 21:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:63

21_63

Ia menjawab: "(Tidak) bahkan yang melakukannya ialah (berhala) yang besar di antara mereka ini! Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalau-kalau mereka dapat berkata-kata".

(Al-Anbiyaa' 21:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:64

21_64

Maka mereka (penyembah berhala) kembali kepada diri mereka (memikirkan hal itu) lalu berkata (sesama sendiri): "Sesungguhnya kamulah sendiri orang-orang yang zalim".

(Al-Anbiyaa' 21:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:65

21_65

Kemudian mereka terbalik fikirannya kepada kesesatan, lalu berkata: "Sesungguhnya engkau (hai Ibrahim), telah sedia mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata (maka betapa engkau menyuruh kami bertanya kepadanya)?"

(Al-Anbiyaa' 21:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:66

21_66

Nabi Ibrahim berkata: "Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikitpun kepada kamu, dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu?

(Al-Anbiyaa' 21:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:67

21_67

"Jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah! Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu?"

(Al-Anbiyaa' 21:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:68

21_68

(Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua) mereka berkata: "Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika betul kamu mahu bertindak membelanya!"

(Al-Anbiyaa' 21:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:69

21_69

Kami berfirman: "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! ".

(Al-Anbiyaa' 21:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:70

21_70

Dan mereka (dengan perbuatan membakarnya itu) hendak melakukan angkara yang menyakitinya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, (kalah dengan hinanya).

(Al-Anbiyaa' 21:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:71

21_71

Dan Kami selamatkan dia dan (sepupunya) Nabi Lut ke negeri yang Kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.

(Al-Anbiyaa' 21:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧

21:72

21_72

Dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya), dan Yaakub (cucunya) sebagai tambahan; dan tiap-tiap seorang (dari mereka) Kami jadikan orang yang soleh.

(Al-Anbiyaa' 21:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 327 - ٣٢٧