(٣٢٣) Muka surat 323


21:11

21_11

Dan berapa banyak Kami telah pecah-belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan Kami telah menjadikan sesudah mereka, kaum yang lain sebagai gantinya.

(Al-Anbiyaa' 21:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:12

21_12

Maka ketika mereka merasai (kedatangan) azab Kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu.

(Al-Anbiyaa' 21:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:13

21_13

(Lalu dikatakan kepada mereka): "Janganlah kamu lari, dan sebaliknya kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu, dan ke tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku".

(Al-Anbiyaa' 21:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:14

21_14

(Akhirnya) mereka berkata: "Aduhai celakanya kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!"

(Al-Anbiyaa' 21:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:15

21_15

Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka hancur lebur dan sunyi-sepi.

(Al-Anbiyaa' 21:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:16

21_16

Dan (ingatlah) tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya, secara main-main.

(Al-Anbiyaa' 21:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:17

21_17

Sekiranya Kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah Kami akan mengambilnya dari sisi Kami; Kami tidak melakukannya.

(Al-Anbiyaa' 21:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:18

21_18

Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan (tetaplah) kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan (terhadap Kami).

(Al-Anbiyaa' 21:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:19

21_19

Dan (ingatlah) segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua; dan malaikat-malaikat yang ada di sisiNya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.

(Al-Anbiyaa' 21:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:20

21_20

Mereka beribadat malam dan siang, dengan tidak berhenti-henti.

(Al-Anbiyaa' 21:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:21

21_21

Adakah benda-benda dari bumi yang mereka jadikan tuhan-tuhan itu, dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati?

(Al-Anbiyaa' 21:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:22

21_22

Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan.

(Al-Anbiyaa' 21:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:23

21_23

Ia tidak boleh ditanya tentang apa yang Ia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak.

(Al-Anbiyaa' 21:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣

21:24

21_24

Patutkah mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah? Katakanlah (wahai Muhammad): "Bawalah keterangan dan bukti kamu; kandungan Al-Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku, juga peringatan dan bukti tauhid umat-umat yang dahulu daripadaku". (Kaum musyrik tidak mempunyai sebarang keterangan) bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan sebab itulah maka mereka berpaling ingkar.

(Al-Anbiyaa' 21:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark | Muka Surat 323 - ٣٢٣